h

Nieuws van de afdeling

5 juni 2018

Station Kethel van tafel?

Tussen Delft Zuid en Schiedam wordt aangegeven dat er aanpassingen aan de beveiliging wordt aangebracht maar dat dit 2 sporen blijft. 
De SP fractie kreeg het bericht op de website van ProRail van 5 juni onder ogen. Hierin wordt in een begeleidend filmpje gesproken over een uitbreiding van 2 naar 4 sporen van Rijswijk tot Delft-Zuid.

Lees verder
18 mei 2018

Afscheid van wethouder Van Steenderen

Vanavond tijdens de raadsvergadering werd het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee moesten we ook afscheid nemen van onze SP-wethouder Alexander van Steenderen.

Lees verder
14 mei 2018

Tip: check je huurverhoging

Huurverhogingen bij sociale huurwoningen voldoen vaak niet aan de wettelijke eisen.

Lees verder
26 april 2018

Een valse start voor de nieuwe coalitie?

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de grootste partij, de VVD, de leiding genomen en is gestart met verkennende gesprekken over een mogelijke coalitie. Na aanleiding van deze gesprekken heeft de verkenner een advies uitgebracht dat VVD, D66, AOV, GL/PS en CDA als mogelijke coalitie partijen de onderhandelingen in te gaan.

Lees verder
11 april 2018

SP & PvdA pleiten voor een kinderombudsman

De SP en PvdA hebben naar aanleiding van het jaarverslag van de kinderombudsman van onder andere Rotterdam en Vlaardingen schriftelijke vragen gesteld aan het college. Uit het jaarverslag komt naar voren dat er nog altijd teveel kinderen geconfronteerd worden met situaties waarbij kinderen geen gespecialiseerde jeugdhulp krijgen terwijl zij die wel direct nodig hebben. Ouders en kinderen kregen in sommige gevallen eindelijk de hulp die ze nodig hadden door interventie van de ombudsman. Daarom pleiten de partijen voor ook een kinderombudsman in Schiedam.

Lees verder
5 april 2018

SP Schiedam op werkbezoek bij brandweer

Foto: SP

Donderdagavond 5 april ging de SP-fractie op werkbezoek bij de brandweer. Ook de politie en toezicht&handhaving was hierbij aanwezig om ons te vertellen over de belangrijke taken die zij uitvoeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier