h

SP provincie

20 november 2015

Protest belasting verhoging voor arme gezinnen

Het Hoogheemraadschap Delfland negeert het dringende advies van studenten, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeentebesturen door een dramatische versobering van de kwijtschelding voor minima door te voeren.

Lees verder
17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft.

Lees verder
24 april 2013

Regioconferentie zaterdag 20 april 2013

Op zaterdag 20 april zijn Frank van der Donk, Aad Offerman en Astrid Scheffel namens de afdeling Schiedam naar de regioconferentie geweest. Het was een boeiende dag, waarin we veel bekenden en nieuwe gezichten uit andere plaatsen in Zuid-Holland en Zeeland konden begroeten.

Lees verder
20 september 2012

VAcature: Fractiemedewerker SP Zuid-­‐Holland

De SP-statenfractie is per 1 maart 2013 op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker.

Lees verder
24 januari 2012

Provincie moet hard optreden tegen Odfjell

odfjellDe aanhoudende berichten over milieuproblemen bij het bedrijf Odfjell zijn voor de SP Statenfractie aanleiding geweest het Provinciebestuur om actie en opheldering te vragen.

Lees verder
14 december 2011

Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel

Meer dan 300 bezorgde bewoners en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties hebben op zaterdag 10 december ge’berm-recreëerd’ uit protest tegen de plannen voor het aanleggen van de Blankenburgtunnel.

Lees verder
31 augustus 2011

SP en D66 vragen uitleg over benoeming Leemhuis-Stout

De Zuid-Hollandse Statenfracties van SP en D66 willen tijdens de Statenvergadering van 14 september uitleg van Commissaris van de Koningin Jan Franssen over de benoeming van mevrouw Leemhuis-stout als waarnemend burgemeester van Schiedam. Zij volgde voor de zomer de afgetreden burgemeester Wilma Verver op.

Lees verder
8 juli 2011

Provincie kritisch over benoeming Leemhuis-Stout

De SP Staten Fractie Zuid-Holland heeft vragen gesteld naar aanleiding van de benoeming van de waarnemend burgemeester Leemhuis-Stout in Schiedam.

Lees verder
26 juni 2011

SP wil snel einde aan onrust rond benoeming waarnemend burgemeester Schiedam

De SP-Statenfractie wil dat er snel een einde komt aan de onrust die is ontstaan na de benoeming van mevrouw Leemhuis-Stout als waarnemend burgemeester van Schiedam. Die onrust ontstond doordat de zoon van de waarnemend burgemeester volgens de media onderdeel is van een integriteitsonderzoek waar ook de voormalige burgemeester Verver bij betrokken is. Deze zoon van mevrouw Leemhuis-Stout zou werkzaam zijn bij de gemeente Schiedam.

Lees verder

U bent hier