h

Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel

14 december 2011

Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel

Meer dan 300 bezorgde bewoners en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties hebben op zaterdag 10 december ge’berm-recreëerd’ uit protest tegen de plannen voor het aanleggen van de Blankenburgtunnel.

Zij protesteerden tegen het verdwijnen van de toch al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Als het aan minister Schultz van Haegen ligt is de Blankenburgtunnel, die ten koste gaat van het unieke stukje natuur rond de Zuidbuurt en de Krabbeplas, in 2020 een feit.

Remi Poppe van Groeiend Verzet:”Een tunnel met snelweg door dit gebied zet ons vijftig jaar terug in de tijd. Dat was de tijd dat we alleen maar mochten werken en de harde werkers maar in de berm van de weg moesten recreëren.” Volgens Susanne Kuijpers van de Milieufederatie Zuid-Holland is de snelweg een ramp voor het gebied. De zogenaamde inpassing waar de minister wat geld voor zegt uit te trekken verandert daar niets aan.

Om de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam op te lossen wil de regering een extra verbinding aanleggen tussen de A20 en de A15. Dat betekent een tunnel onder de Nieuwe Waterweg en een nieuw stuk snelweg. Naast de Blankenburgtunnel, die dwars door het zuidelijk deel van Midden-Delfland gepland staat, is ook de Oranjetunnel onderzocht. Deze zou 8 kilometer westelijker komen te liggen, is beter inpasbaar en heeft minder gevolgen voor de leefomgeving.

In haar vergadering van 12 december heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat zij meer tijd wil om de gevolgen van het aanleggen van de Blankenburgtunnel te onderzoeken. Ook wil een deel van de partijen nader onderzoek naar de Oranjetunnel, die ook voor de ondernemers in het Westland als beste optie wordt gezien.

U bent hier