h

Album 

Theo Wijmans legt tijdens een interview bij de Zieken Omroep Schiedam uit waarom de SP uw stem waard is.


 

Theo Wijmans was op 24 November op bezoek bij Passage 12 van Look TV. Ook in dit interview beschouwt hij de lokale en landelijke politiek. Onder andere bezuinigingen, de uitkomsten van het BING onderzoek, het aantal ambtenaren van de gemeente Schiedam en met name over de dreigende kaalslag in de thuisverzorging.


 

Theo Wijmans was op 12 maart op bezoek bij Passage 12 van Look TV. In dit interview beschouwt hij de lokale en landelijke politiek. Onder andere over het A4 tunneldak en de sport park verschuivingen, het stadscentrum,
de komende bezuinigingen op sociaal gebied en het gemeenteraadswerk.


 

November 2011: Theo Wijmans (fractie voorzitter) tijdens de handschoenen actie op het Land van Belofte.


 

LookTV 22 januari 2011: Theo Wijmans (SP) in Passage 12

U bent hier