SP Schiedam

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

03-02-2016In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

› Lees verder

VLUCHTELINGEN OPVANG

02-02-2016De SP steunt het gewijzigde raadsvoorstel voor de huisvesting van vergunninghouders.

› Lees verder

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

29-01-2016De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

› Lees verder

“Mooi Werk” wint Rooie Molen Prijs

17-01-2016Tijdens de Nieuwjaarsborrel van de SP Schiedam werd aan Stichting “Mooi Werk”de Rooie Molen prijs uit gereikt.

› Lees verder

Nieuwjaarsborrel en "Rooie Molen Prijs"

21-12-2015U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van de SP Schiedam.

› Lees verder

NIEUWBOUW SINGEL SCHOOL MOET ER KOMEN

28-11-2015Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor obs De Singel. Nadat er een besluit was genomen voor nieuwbouw ging het mis.

› Lees verder

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

25-11-2015Zoals u weet heeft het Hoogheemraadschap Delfland het kwijtscheldingsbeleid afgeschaft.

› Lees verder

Protest belasting verhoging voor arme gezinnen

20-11-2015Het Hoogheemraadschap Delfland negeert het dringende advies van studenten, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeentebesturen door een dramatische versobering van de kwijtschelding voor minima door te voeren.

› Lees verder

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

17-11-2015Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft.

› Lees verder

SP VRAAGT OM ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDEBESTRIJDING

12-11-2015Wethouder Stam heeft tijdens de begrotingsbehandeling de SP toegezegd te onderzoeken of ook Schiedam professionele ervaringsdeskundige kan inzetten voor de armoedebestrijding.

› Lees verder

Pagina's