SP Schiedam

Houd verloskunde in Schiedam

06-05-2016De verloskundigen in UW REGIO zijn verontwaardigd over het besluit van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

› Lees verder

welstandsnota

22-04-2016In de raadsvergadering van 12 april werd de nieuwe Welstandsnota voor Schiedam besproken.

› Lees verder

RAADSVRAGEN N.A.V. ONDERZOEK AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

20-04-2016Autoriteit Persoonsgegevens concludeert na een onderzoek onder 41 gemeenten in Nederland dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met privégegevens van hun inwoners.

› Lees verder

Regioconferentie en Nationaal Zorgfonds

18-04-2016SP-afdelingen uit Zeeland en Zuid-Holland kwamen op 16 april in Den Haag bij elkaar.

De conferentie stond grotendeels in het teken van de komende campagne op naar een Nationaal Zorgfonds.

› Lees verder

Actie "DELFLAND DE POT OP" (vervolg)

18-04-2016Op donderdag 26 mei worden de protesthandtekeningen tegen de te dure en asociale riool zuiveringsbelasting aan het Hoogheemraadschap Delfland aangeboden.

› Lees verder

Oekraïne avond in de Kroepoekfabriek

12-03-2016In april mogen we weer naar de stembus. Dankzij een burgerinitiatief mogen we via een referendum ons uitspreken over het associatieverdrag met Oekraïne.

› Lees verder

Actie "Delfland de pot op" (2)

14-02-2016De Schiedamse SP was zaterdag 13 februari, samen met andere afdelingen uit de regio, goed vertegenwoordigd toen in Delft de aftrap werd gegeven voor de actie "Delfland de pot op".

› Lees verder

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

03-02-2016In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

› Lees verder

VLUCHTELINGEN OPVANG

02-02-2016De SP steunt het gewijzigde raadsvoorstel voor de huisvesting van vergunninghouders.

› Lees verder

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

29-01-2016De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

› Lees verder

Pagina's