h
4 juli 2018

Schiedamse jongeren schuldenvrij door SP motie

Gisteravond tijdens de raadsvergadering over de zomernota diende de SP-fractie een motie in om jongeren met schulden te helpen. De motie werd aangenomen. Hierdoor wordt er in Schiedam een proef gestart,
naar de werkwijze van de gemeente Den Haag, om schulden van jongeren op te kopen en kwijt te schelden.

Lees verder
3 juli 2018

SP pleit voor een sociaal, duurzaam en beter Schiedam

Vandaag wordt de zomernota en het collegeprogramma besproken in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Hakan Kücük voerde het woord en diende namens de SP-fractie moties in voor onder andere meer woningen in alle segmenten, dus ook meer sociale huurwoningen en starterswoningen. Ook hadden we moties om jongeren te helpen met schulden en om het lerarentekort aan te pakken. En een motie om Schiedam als gemeente aan te laten sluiten bij de Kinderpardongemeenten om bij de staatssecretaris te pleiten voor een versoepeling van het Kinderpardon.

Lees verder
3 juli 2018

Schiedam sluit zich aan bij Kinderpardongemeenten

Op initiatief van de SP heeft Schiedam zich vandaag aangesloten bij de ruim 140 andere "Kinderpardongemeenten". De gemeenten spreken de wens uit dat kinderen die vijf jaar of langer in ons land verblijven niet teruggestuurd worden naar het land dat hun ouders ontvlucht zijn. Dat is de uitkomst van het debat in de gemeenteraad vanavond. Lees verder
29 juni 2018

barbecue gaat niet door

Vanwege gezondheidsproblemen gaat de geplande barbecue niet door. Na de zomervakantie proberen we het nog een keer. Excuses.

Lees verder
5 juni 2018

Station Kethel van tafel?

Tussen Delft Zuid en Schiedam wordt aangegeven dat er aanpassingen aan de beveiliging wordt aangebracht maar dat dit 2 sporen blijft. 
De SP fractie kreeg het bericht op de website van ProRail van 5 juni onder ogen. Hierin wordt in een begeleidend filmpje gesproken over een uitbreiding van 2 naar 4 sporen van Rijswijk tot Delft-Zuid.

Lees verder
18 mei 2018

Afscheid van wethouder Van Steenderen

Vanavond tijdens de raadsvergadering werd het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee moesten we ook afscheid nemen van onze SP-wethouder Alexander van Steenderen.

Lees verder
14 mei 2018

Tip: check je huurverhoging

Huurverhogingen bij sociale huurwoningen voldoen vaak niet aan de wettelijke eisen.

Lees verder
26 april 2018

Een valse start voor de nieuwe coalitie?

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de grootste partij, de VVD, de leiding genomen en is gestart met verkennende gesprekken over een mogelijke coalitie. Na aanleiding van deze gesprekken heeft de verkenner een advies uitgebracht dat VVD, D66, AOV, GL/PS en CDA als mogelijke coalitie partijen de onderhandelingen in te gaan.

Lees verder
11 april 2018

SP & PvdA pleiten voor een kinderombudsman

De SP en PvdA hebben naar aanleiding van het jaarverslag van de kinderombudsman van onder andere Rotterdam en Vlaardingen schriftelijke vragen gesteld aan het college. Uit het jaarverslag komt naar voren dat er nog altijd teveel kinderen geconfronteerd worden met situaties waarbij kinderen geen gespecialiseerde jeugdhulp krijgen terwijl zij die wel direct nodig hebben. Ouders en kinderen kregen in sommige gevallen eindelijk de hulp die ze nodig hadden door interventie van de ombudsman. Daarom pleiten de partijen voor ook een kinderombudsman in Schiedam.

Lees verder
5 april 2018

SP Schiedam op werkbezoek bij brandweer

Foto: SP

Donderdagavond 5 april ging de SP-fractie op werkbezoek bij de brandweer. Ook de politie en toezicht&handhaving was hierbij aanwezig om ons te vertellen over de belangrijke taken die zij uitvoeren.

Lees verder

Pagina's