h
14 februari 2016

Actie "Delfland de pot op" (2)

De Schiedamse SP was zaterdag 13 februari, samen met andere afdelingen uit de regio, goed vertegenwoordigd toen in Delft de aftrap werd gegeven voor de actie "Delfland de pot op".

Lees verder
3 februari 2016

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

Lees verder
2 februari 2016

VLUCHTELINGEN OPVANG

De SP steunt het gewijzigde raadsvoorstel voor de huisvesting van vergunninghouders.

Lees verder
29 januari 2016

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

Lees verder
17 januari 2016

“Mooi Werk” wint Rooie Molen Prijs

Tijdens de Nieuwjaarsborrel van de SP Schiedam werd aan Stichting “Mooi Werk”de Rooie Molen prijs uit gereikt.

Lees verder
21 december 2015

Nieuwjaarsborrel en "Rooie Molen Prijs"

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van de SP Schiedam.

Lees verder
28 november 2015

NIEUWBOUW SINGEL SCHOOL MOET ER KOMEN

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor obs De Singel. Nadat er een besluit was genomen voor nieuwbouw ging het mis.

Lees verder
25 november 2015

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

Zoals u weet heeft het Hoogheemraadschap Delfland het kwijtscheldingsbeleid afgeschaft.

Lees verder
20 november 2015

Protest belasting verhoging voor arme gezinnen

Het Hoogheemraadschap Delfland negeert het dringende advies van studenten, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeentebesturen door een dramatische versobering van de kwijtschelding voor minima door te voeren.

Lees verder
17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft.

Lees verder

Pagina's