h
27 februari 2015

verkiezingsborden provinciale staten verbazend

De lokale SP Afdeling in Schiedam is verbaasd over de keus voor de “verkiezingsborden nieuwe stijl”. Op de afgelopen ledenvergadering van de lokale SP afdeling is door de leden hun verbazing uitgesproken tegen deze statische borden. “Het is vreemd dat er gekozen is om op deze wijze de kiezer te informeren over deze ontzettend belangrijke verkiezingen”.

Lees verder
23 februari 2015

SP verkiezingscampagne Provinciale Staten gestart

Zaterdag 21 februari is de SP verkiezingscampagne voor Provinciale Staten van start gegaan.

Lees verder
11 januari 2015

Uitreiking “Rooie Molen Prijs”

Foto: SP

Tijdens de gezellige Nieuwjaarsborrel van de SP- Schiedam werd de “Rooie Molen Prijs” 2015 uitgereikt.

Lees verder
17 december 2014

OVERBRUGGINGSKREDIET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

Er is veel commotie ontstaan over het verstrekte overbruggingskrediet van het college van B&W aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Lees verder
6 december 2014

Meldpunt huur te duur

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Lees verder
30 november 2014

Rooie Molen Prijs

Net als in voorgaande jaren zal de SP- Schiedam ook nu weer de "Rooie Molen Prijs" uitreiken.

Lees verder
25 november 2014

BEGROTING 2015 INBRENG SP

De SP dankt het college voor de duidelijke begroting 2015. Door deze opzet is het makkelijker om te controleren of de afspraken van Kompas die snel vertaald waren in de zomernota in de begroting terug komen.

Lees verder
19 november 2014

Raadsvragen faillissement RIAAG Rijnmond

Vorige week zijn onder andere ook Schiedammers onaangenaam verrast door het bericht over het faillissement van RIAAG Rijnmond. Daarmee zijn in een klap 200 medewerkers onzeker over hun baan en bijna 7000 patiënten verkeren in onzekerheid over vervolg van hun behandeling.

Lees verder
10 november 2014

protest tegen de nieuwe zorgwet

Zorgmedewerkers kwamen zaterdag 8 november massaal naar Den Haag om de nieuwe Wet Langdurige zorg tegen te houden.

Lees verder
2 november 2014

Raadsvergadering 28 oktober 2014

Verslag van de SP bijdrage tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 oktober 2014.

Lees verder

Pagina's