h

SCHIEDAM HOUDT AANDELEN ENECO

9 november 2017

SCHIEDAM HOUDT AANDELEN ENECO

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24-10-2017 was een meerderheid van de raadsleden tegen het plan van het college om de aandelen van Eneco te verkopen.

De SP vindt dat NUTS bedrijven van de overheid moten zijn. Vanwege het algemeen belang. En ze werken voor ons allemaal en zijn van ons allemaal.

Een andere reden om de Eneco aandelen niet van de hand te doen zijn de resultaten van verschillende onderzoeken naar de gevolgen van privatisering. Onder andere door de Eerste Kamer. Dienstverlening ging vaak achteruit terwijl prijzen en kosten omhoog gingen. Uit onderzoek van de Consumenten Bond bleek dat er na verkoop van Nuon en Essent maar weinig aandacht was voor innovatie en duurzaamheid.

En een zwaarwegende reden om Eneco te behouden is de wens van het personeel; geuit via de ondernemingsraad en vakbonden. Waarbij bovendien nog komt dat ook de bedrijfstop waarschuwt voor verkoop.

Als argument voor de verkoop werd aangedragen dat Schiedam met een belang van 1,03% weinig te vertellen heeft. Dit klopt maar daar staat tegenover dat onze invloed bij verkoop net zo klein is. Onze eisen bij verkoop zullen weinig invloed hebben. En eenmaal verkocht heb je helemaal niets meer in te brengen.

De SP weet dat Eneco geen staatsbedrijf is en dat we als aandeelhouder ons niet met de dagelijkse gang van zaken kunnen bemoeien. En dat de splitsing (Stedin) het er ook niet makkelijker op maakt. Toch vinden we dat Schiedam mede-eigenaar moet blijven van de duurzaamste energie gigant van Nederland. Al is het alleen maar om deze positie niet verloren te laten gaan.

U bent hier