h

Milieu

21 maart 2019

GEEN STEUN SP VOOR VOORBEREIDINGSBUDGET GASVRIJ MAKEN GROENOORD

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15-3-2019 stond op de agenda het Raadsvoorstel Nieuwe Energie voor Groenoord. Ook de SP streeft naar het uitbannen van fossiele brandstof. De wijk Groenoord is de eerste wijk van Schiedam die aardgasvrij moet worden.

Lees verder
10 oktober 2018

Sun van Dijk leest voor op Dag van de Duurzaamheid

Foto: SP

Vandaag is het de dag van de duurzaamheid. In Schiedam wordt hier veel aandacht aan geschonken. Een van de activiteiten is dat er wordt voorgelezen op basisscholen. Raadslid Sun van Dijk mocht vandaag een verhaal over duurzaamheid voorlezen aan groep 7 van IKC Kethel.

Lees verder
9 november 2017

Actie tegen GenX in het drinkwater

Zaterdag 4 november heeft de SP-Schiedam staan flyeren in het centrum om aandacht te vragen voor de onlangs aangetroffen hoeveelheden GenX in het drinkwater in de regio.

Lees verder
9 november 2017

SP BIJDRAGE BEGROTING 2018

De SP dankt het college en iedereen die hier aan meegewerkt heeft voor de laatste begroting van dit college. Het stuk is weer beter leesbaar. En een goede financiële vertaling van de zomernota. Het enige dat afwijkt van de zomernota is extra geld voor woningbouw. Iets waar we goed mee kunnen leven.

Lees verder
22 mei 2013

raadsvragen over het niet halen EU-norm stikstof uitstoot in 2015

Op vrijdag 17 mei 2013 werd er door de krant onder de kop “Alarm grote steden, te veel stikstof”melding gemaakt dat de Nederlandse grote steden in 2015 niet kunnen voldoen aan de Europese normen voor concentratie stikstof in de lucht.

Lees verder
9 maart 2013

Bomenkap Churchillweg

De krant stond er vol van, de gemeenteraad was ontsteld en bewoners kunnen de uitvoering van de plannen voor de nieuwe inrichting niet echt waarderen. De kaalslag op de Churchillweg is inderdaad indrukwekkend, en roept veel emoties op.

Lees verder
1 mei 2012

SP KABOUTERS SLAAN TOE...

In de nacht van de dag van de arbeid, 1 mei heeft Schiedam bezoek gehad van een stel heel progressieve kabouters. De SP die net haar medewerking aan het actie plan lucht kwaliteit in de raad heeft gegeven wilde graag op deze dag een voorschot nemen op het actief verbeteren van de Schiedamse luchtkwaliteit.

Lees verder
24 januari 2012

Provincie moet hard optreden tegen Odfjell

odfjellDe aanhoudende berichten over milieuproblemen bij het bedrijf Odfjell zijn voor de SP Statenfractie aanleiding geweest het Provinciebestuur om actie en opheldering te vragen.

Lees verder
14 december 2011

Grootschalig 'bermprotest' tegen Blankenburgtunnel

Meer dan 300 bezorgde bewoners en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties hebben op zaterdag 10 december ge’berm-recreëerd’ uit protest tegen de plannen voor het aanleggen van de Blankenburgtunnel.

Lees verder
20 november 2010

De nieuwe A4 komt er nu echt spoedig ...

Rijksweg A4
Op de website heeft een poll gestaan over de vermeende aanleg van rijksweg A4. Deze zal het natuurgebied Midden Delfland doorkruisen en schade toebrengen aan het milieu.De SP is en blijft tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier