h

Bomenkap Churchillweg

9 maart 2013

Bomenkap Churchillweg

De krant stond er vol van, de gemeenteraad was ontsteld en bewoners kunnen de uitvoering van de plannen voor de nieuwe inrichting niet echt waarderen. De kaalslag op de Churchillweg is inderdaad indrukwekkend, en roept veel emoties op.

Inmiddels is wethouder Wijten door de raad gevraagd om in gesprek te gaan met de bewoners. En natuurlijk ook door de SP, die vindt dat de wethouder goed moet luisteren naar de bewoners, want hun wens is zeer redelijk, goed uitvoerbaar en gezien de geschiedenis eigenlijk ook heel logisch.

Daarom besloot de SP afdeling zelf een kijkje te gaan nemen in het inmiddels iets minder groene noorden van de stad, om polshoogte te nemen en zich deskundig te laten adviseren. De rol van adviseur werd opgenomen door Dhr. H. Sneep, woonachtig aan de Tuinlaan en actief betrokken bij zijn voortuin; stadspark de Plantage. De nieuwe prachtige kop van de Plantage met zijn weelderige vaste beplanting in lagen en kleuren hebben we mede aan de actieve houding van dhr. Sneep te danken.

Samen met een van de brievenschrijvers, Dhr.R. Ruseler en Dhr. Sneep op koppositie vertrok de delegatie, (uiteraard groen verantwoord op de fiets) eerst richting het terrein van de oude houthaven dat gelukkig nog steeds door moeder natuur word beheerst. Aldaar wees dhr. Sneep ons op twee gigantische populieren en de enorme takken die er vanaf waren gekomen tijdens wind en storm. 'Kijk heren', vertelt Dhr. Sneep met een zichtbaar enthousiasme. 'Hier zien jullie zo’n populieren tak, 6 meter lang en gemiddeld 25 centimeter dik. Hier viel die gewoon op de rest van de verwildering , maar je begrijpt dat als zo iets boven de Churchillweg zou gebeuren, in de spits of zo, het zomaar een dode of gewonde kan opleveren en dat moeten we niet willen' De bomendoc besluit zijn verhaal en we vertrekken richting het noorden.

En inderdaad, zoals de bewoner al aangaf is de kaalslag groot. De middenberm is compleet gerooid en inmiddels ook al gevreesd. Echter benadrukt Dhr. Sneep wel dat het hier gevaarlijke oude populieren betrof en na het zien van de risico’s in Schiedam Zuid kunnen de twee SP bestuursleden dat alleen maar beamen. Populieren van die grote op die plek zijn gewoon gevaarlijk. De keuze van herbeplanting met lindebomen is volgens de bomen specialist verstandig. De grond is er geschikt voor en het zijn stevige, mooie bomen.

Al met al lijkt het er dus op dat de gemeente hier geen grove fouten heeft gemaakt maar verstandig heeft gehandeld. Toch als we nog even door praten met de bewoners blijkt dat het probleem toch vooral in de plannen voor de herinrichting zit. Volgens de bestaande plannen moet er in de middenberm onder de linden een wilde bloemen mengsel worden gezaaid. Volgens de aanwezige SP afdeling, waaronder zich ook een hovenier bevindt een bespottelijke invulling. Je kan niet de stevige heesters die er stonden vervangen door een zaai mengsel dat maar een meter hoog wordt en er bijna de helft van het jaar niet is. De SP is van mening dat er op de middenberm gewoon weer stevige, liefst met ook een paar groenblijvende soorten heesters terug moeten komen. Want de auto’s willen we liever niet zien en die zijn tot 3 meter hoog.

Volgens Dhr. Sneep is de middenberm, en de grond daar ook nog steeds geschikt voor. Ook de ecologische meerwaarde is groter en brengt de situatie weer terug naar de gewenste oude situatie. 'Wel kan je hier goed zien dat goede communicatie tussen burger en bestuur belangrijk is, de politiek heeft nog wel eens de neiging hun besluiten niet uit te leggen. De A4 is hier een goed voorbeeld van, de gemeente dacht goed spel te hebben gespeeld door te eisen dat de aanleg ervan geen problemen voor bewoners mocht opleveren' Dat resulteerde in een kap van bijna drie duizend bomen door de provincie om ruimte te maken voor een aanrij route voor het werkverkeer.

Blijven praten en uitleggen

U bent hier