h

Provincie moet hard optreden tegen Odfjell

24 januari 2012

Provincie moet hard optreden tegen Odfjell

odfjellDe aanhoudende berichten over milieuproblemen bij het bedrijf Odfjell zijn voor de SP Statenfractie aanleiding geweest het Provinciebestuur om actie en opheldering te vragen.

SP-Statenlid Lies van Aelst: 'De aanhoudende onveilige situatie voor met name de inwoners van Schiedam en Vlaardingen door de ongecontroleerde lekkages bij Odfjell kan zo echt niet langer voortduren.

In de afgelopen jaren ontsnapte er bij het Rotterdamse bedrijf Odfjell tien tot honderd keer zo veel schadelijk benzeen als bij vergelijkbare bedrijven in het Botlekgebied.

De SP vindt dit onacceptabel. SP Statenlid Lies van Aelst: 'Dit bedrijf stoot al jaren veel meer schadelijke stoffen uit dan ze vergund is, dit is niet alleen gevaarlijk voor de werknemers maar ook voor de inwoners van de omgeving van het bedrijf.

De arbeidsinspectie moet de onveiligheid voor de werknemers aanpakken en de Provincie moet de onveilige uitstoot samen met de DCMR keihard aanpakken en zo nodig aanvullende eisen in de vergunningen van dit bedrijf voorschrijven.'

De SP vroeg in november ook al opheldering over de benzeenlekkages, en vroeg toen de Provincie om te handhaven.

U bent hier