h

raadsvragen over het niet halen EU-norm stikstof uitstoot in 2015

22 mei 2013

raadsvragen over het niet halen EU-norm stikstof uitstoot in 2015

Op vrijdag 17 mei 2013 werd er door de krant onder de kop “Alarm grote steden, te veel stikstof”melding gemaakt dat de Nederlandse grote steden in 2015 niet kunnen voldoen aan de Europese normen voor concentratie stikstof in de lucht.

Uit dit bericht blijkt dat 70 procent van de stikstofdioxide in de lucht afkomstig is van verkeer. O.a. met het instellen van milieuzones voor vracht verkeer en het stimuleren van elektrisch vervoer proberen gemeenten de luchtkwaliteit te verbeteren. Effectief kunnen gemeenten de luchtkwaliteit verbeteren met slechts 10 procent.

De gemeenten zijn voor het terug dringen van de uitstoot van stikstof afhankelijk van maatregelen van het rijk waar het op dit gebied oorverdovend stil blijft ondanks een verzoek van verkeerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven in maart van dit jaar.

De doelstellingen voor deze uitstoot hadden al in 2009 moeten ingaan maar Nederland kreeg van Brussel uitstel tot 2015. Nu dreigen er forse boetes en kan er in steden op last van de EU een bouwstop worden afgekondigd. Ook de Gezondheidsraad vraagt het ministerie van Infrastructuur en milieu meer te doen om de concentratie stikstof naar beneden te brengen. Stikstofdioxide veroorzaakt schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Stikstof draagt eveneens bij aan de vorming van ozon aan het aardoppervlak en de opwarming van de aarde. Jaarlijks leven duizenden Nederlanders gemiddeld enkele maanden korter door gevolgen van luchtverontreiniging.

Aan de hand hiervan heeft de SP de volgende vragen:

 

 

 

 

 

 

  • Is het college op de hoogte van dit bericht?
  • Heeft het college zicht op de gevolgen voor Schiedam als de EU-norm voor uitstoot voor stikstof niet gehaald wordt?

    EU-boetes, zeker in deze tijd van bezuinigingen, zijn een verschrikkelijke verspilling van geld dat heel hard nodig is.

  • Kunnen de maatregelen van de EU er toe leiden dat er in Schiedam ook een bouwstop komt? Met gevolgen voor o.a. woningbouw en bouw van bedrijfspanden?
  • Schiedam had wat luchtverontreiniging betreft al enkele van de vuilste straten binnen haar grenzen. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Schiedam?
  • Is het college, in navolging van andere gemeenten in Nederland, bereid om bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan te dringen op maatregelen om de doelstellingen alsnog te kunnen halen?

 

U bent hier