h
12 november 2015

SP VRAAGT OM ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDEBESTRIJDING

Wethouder Stam heeft tijdens de begrotingsbehandeling de SP toegezegd te onderzoeken of ook Schiedam professionele ervaringsdeskundige kan inzetten voor de armoedebestrijding.

Lees verder
12 november 2015

SP BIJDRAGE BEGROTING 2016

Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het debat in de gemeenteraad over de begroting van 2016.

Lees verder
26 oktober 2015

VLIETLAND BEVALT GOED!

Zaterdag 24 oktober verzamelde SP Schiedam samen met CDA handtekeningen voor behoud van de kraamafdeling in Vlietland Ziekenhuis.

Lees verder
8 oktober 2015

RAADSVRAGEN OVER SLUITING KRAAMAFDELING VLIETLAND

Woensdag 7 oktober 2015 bevestigde de Raad van Bestuur van Franciscus het bericht dat de kraamafdeling van het Vlietland ziekenhuis zal verdwijnen.

Lees verder
7 oktober 2015

Kamervragen over mogelijke sluiting kraamafdeling Vlietland

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) wil van minister Schippers (VWS) opheldering over de voorgenomen sluiting van de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis.

Lees verder
30 september 2015

SCHIMMELWONINGEN (vervolg)

Een flink aantal bewoners van de Nieuwe Buurt kwam maandag 28 september naar de Beatrix zaal in de Lange Kerkstraat.

Lees verder
18 september 2015

RED DE ZORG WESTERPARK AMSTERDAM

Zaterdag 12 september werd er door de FNV de Red De Zorg demonstratie gehouden. De SP was ook in grote getale aanwezig, evenals enkele leden van de Schiedamse SP.

Lees verder
14 juli 2015

SP STEMT TEGEN MOTIE VERLAGING WOONLASTEN

Tijdens de behandeling van de zomernota werd er een motie ingediend om de verhoging van de OZB uit 2012 van 3,25% te niet te doen.

Lees verder
13 juli 2015

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2016

De SP dankt het college voor de voorliggende zomernota 2016. Dit stuk is weer een stuk duidelijker en beter leesbaar dan vorig jaar.

Lees verder
6 juli 2015

“SCHIMMELWONINGEN” – vervolg

Hakan Küçük, SP – Schiedam, presenteerde donderdag 2 juni het door hem samengestelde “Schimmelzwartboek”.

Lees verder

Pagina's