h

Een valse start voor de nieuwe coalitie?

26 april 2018

Een valse start voor de nieuwe coalitie?

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de grootste partij, de VVD, de leiding genomen en is gestart met verkennende gesprekken over een mogelijke coalitie. Na aanleiding van deze gesprekken heeft de verkenner een advies uitgebracht dat VVD, D66, AOV, GL/PS en CDA als mogelijke coalitie partijen de onderhandelingen in te gaan.

Dit advies is door de VVD overgenomen en de onderhandelingen werden gestart. De partijen hebben na hebben na een complete radiostilte van 3 weken vandaag tijdens een openbare bijeenkomst het coalitieakkoord bekend gemaakt.

Tijdens deze bijeenkomst was er voor de partijen de mogelijkheid om vragen te stellen over het proces dat heeft geleid tot het uiteindelijke akkoord. Het debat over de inhoud van het akkoord zal plaatsenvinden tijdens een extra ingelaste raadsvergadering op 17 mei.

SP-fractievoorzitter Hakan Kücük: "Het is op z'n plaats om de partijen te feliciteren voor het bereiken van een akkoord. Maar of het ook een reden tot viering is voor de Schiedammers valt nog te bezien.”

De gang van zaken richting dit coalitie akkoord is te duiden als een valse start van de nieuwe coalitie partijen. Alle zes de partijen hebben tijdens de verkiezingen en rondom de verkennende gesprekken bij elke gelegenheid benadrukt dat zij communicatie en transparantie hoog in het vaandel te hebben staan. Helaas hebben zij dit daarna wel heel snel terzijde gelegd.

Kücük: “De SP had graag na het advies van de verkenner hierover een debat gevoerd. Wat betreft de periode tijdens de onderhandelingen is er op geen enkele manier gecommuniceerd. De beloofde transparantie en communicatie werden opgeslokt door de stilte in de achterkamers. Als dit een voorbode is van het voeren van politiek door de nieuwe coalitie en het college, belooft het niet veel goeds."

Wordt vervolgd...

U bent hier