h

Tip: check je huurverhoging

14 mei 2018

Tip: check je huurverhoging

Huurverhogingen bij sociale huurwoningen voldoen vaak niet aan de wettelijke eisen.

De Woonbond heeft een handige website waar u kunt checken of een huurverhoging klopt. Op de website gaat u stap voor stap na of u met success bezwaar kunt maken tegen een huurverhoging. Is dat zo, dan levert de website een bezwaarschrift op maat. Checken dus die site: https://www.checkhuurverhoging.nl/perjuli2018/

Zie ook:

U bent hier