h

SP BIJDRAGE BEGROTING 2022

2 december 2021

SP BIJDRAGE BEGROTING 2022

Foto: Theo Wijmans

 

De SP dankt het college en iedereen die hier aan mee heeft gewerkt voor de begroting 2022.Een begroting onder ernstige druk.

Nog steeds kost het moeite om de meerjarige begroting sluitend te krijgen. De solvabiliteitsratio daalt onder de door de VNG geadviseerde 20% en de netto schuldquote stijgt de komende jaren tot boven de 130% die door de VNG geadviseerd is. Dat in deze onzekere tijd. De corona crisis is nog niet voorbij, inflatie stijgt sneller dan verwacht, de prijzen van brandstoffen, energie en materialen schieten omhoog. Terwijl Schiedam al een verlies van 28 miljoen euro heeft op de grondexploitaties.

Het is goed dat er niet verder op het sociale domein bezuinigd wordt. Dit moet ook niet in een stad waar, ondanks het armoedebeleid, nog steeds 1 op de 6 kinderen in armoede opgroeit, het aantal uitkeringsgerechtigden en werkzoekendenver boven het landelijk gemiddelde ligt, net als het aantal huishoudens met schulden. Een stad waar 17% van de bevolking laaggeletterd is, het schooladvies voor leerlingen lager dan het landelijk gemiddelde is en er meer voortijdige schoolverlaters zijn dan gemiddeld in Nederland.

Veel Schiedammers hebben grote moeite met het vinden van een goede en
betaalbare woning. Daarom dient de SP samen met de PvdA de motie ‘kopen om te wonen’ in.

De SP beseft dat de financiële situatie van Schiedam niet goed is en zal daarom terughoudend zijn met het steunen van moties die geld kosten. Daarom vragen we het college, net als vorig jaar, om grote projecten met hoge kosten en financiële risico’s voorlopig uit te stellen.

Reactie toevoegen

U bent hier