h

BIJDRAGE AAN DE DIGITALE BEGROTINGSBEHANDELING 2021

15 november 2020

BIJDRAGE AAN DE DIGITALE BEGROTINGSBEHANDELING 2021

Foto: SP

De SP dankt het college en iedereen die meegewerkt heeft aan de begroting 2021. Een begroting die ons niet vrolijk stemt; een niet sluitende begroting. Vorig jaar bij de begroting waarschuwde de SP al dat de financiƫle situatie zorgelijk was. Daar werd door het college nogal laconiek op gereageerd. En nu hebben we een te kort van 885.000 euro. Waarbij de financiƫle situatie nog iets beter lijkt door de ENECO gelden.

Tijdens het gesprek van college met gemeenteraad op 1 oktober vernamen we van de wethouder er een te kort van 5,490 miljoen. Het college zou naar alles kijken en zonder taboes bezuinigen. Het klonk heel stoer dat alles bespreekbaar was maar eigenlijk is het laf: De kaasschaaf methode en geen duidelijke keuze om dure projecten te stoppen of op pauze te zetten. Daarom wordt er nu op het sociale domein bezuinigd. In een stad waar 1 op de 6 kinderen in armoede leven, waar het aantal mensen dat beneden de armoedegrens leeft en het aantal mensen dat op zoek naar werk is boven het landelijk gemiddelde ligt. Op een moment dat 85% meer mensen op zoek zijn naar werk. Waar geen budget voor gereserveerd is. Dat is waarom de SP het amendement van Christen Unie/SGP; De maatschappelijke lasten leggen waar de draagkracht groter is.

Bepaalde kosten drukken zwaar op de gemeentelijke begroting zoals b.v. die voor jeugdzorg en WMO. Dit zijn niet alleen wettelijke taken maar is een morele verplichting. Dat doe je uit medemenselijkheid. Daar staat tegenover dat een aantal projecten wel verminderd of uitgesteld kunnen worden. Het tekort op de verlieslatende bouwgrond exploitaties bedraagt naar verwachting 36,1 miljoen euro terwijl het saldo op de winstgevende exploitaties 11,1 miljoen euro bedraagt. Dit drukt loodzwaar op de begroting. Net als de gevolgen van de corona crisis.

De SP zal daarom geen moties indienen en terughoudend zijn met het steunen van moties die geld kosten. Wel vragen we het college om nog eens naar alle projecten te kijken om te zien welke er al dan niet tijdelijk gestopt kunnen worden. Ook vragen we het college om naar de eigen organisatie en het eigen vastgoed te kijken om de begroting rond te krijgen.

U bent hier