h

Regioconferentie zaterdag 20 april 2013

24 april 2013

Regioconferentie zaterdag 20 april 2013

Op zaterdag 20 april zijn Frank van der Donk, Aad Offerman en Astrid Scheffel namens de afdeling Schiedam naar de regioconferentie geweest. Het was een boeiende dag, waarin we veel bekenden en nieuwe gezichten uit andere plaatsen in Zuid-Holland en Zeeland konden begroeten.

De morgen werd gevuld met een verslag van de werkzaamheden van de Zuid-Hollandse Statenleden, waarna de leden vragen konden stellen.

Hierna werd door de leden uit Zuid-Holland gestemd voor de nieuwe regiovertegenwoordigers. Voor onze regio is er op dit moment nog een vacature.

Na de lunch werd de kaderkrant “Naar een democratische economie en samenleving” besproken. Een aantal afdelingen, waaronder Schiedam, had hier vragen en aanvullingen voor. Deze werden doorgesproken en afgesproken is dat we onze wijzigingsvoorstellen ook via email naar het SP-bestuur zullen opsturen.

Het aangepaste voorstel komt dan weer naar de leden toe, en op het congres in juni kan over de inhoud hiervan worden gestemd. Wanneer er nog aanvullingen zijn, kunnen de afdelingen die als motie op het congres indienen.

Rond 16.00 uur was de conferentie afgelopen en aanvaardde iedereen de terugtocht.

U bent hier