h

Nieuws van de afdeling

29 november 2018

Wie krijgt de "Rooie Molen Prijs"?

Sinds 2012 kent de SP Schiedam jaarlijks de "Rooie Molenprijs" toe aan een persoon of instelling die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal en/of cultureel gebied voor de inwoners van de gemeente Schiedam.

Lees verder
25 november 2018

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

In het jaar 2015 heeft de SP fractie tijdens de Begroting behandeling een voorstel gedaan om ook in Schiedam de zgn ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting‘ in te zetten.

Lees verder
16 november 2018

Algemene Leden Vergadering kiest nieuw bestuur

Foto: SP

Op een goed bezochte algemene leden vergadering hebben de Schiedamse SP leden een nieuw afdelingsbestuur gekozen.

Lees verder
14 november 2018

Schiedam treedt op tegen uitbuiting huurders

De misstanden rondom de uitbuiting van huurders in Schiedam zijn niet mals. Teveel personen in een woning, achterstallig onderhoud, hoge risico's voor brandveiligheid en schending van huurdersrechten. De SP stelt een aanpak voor die zich richt op de daders, niet de slachtoffers. SP-raadslid Sun van Dijk: 'Met hogere boetes worden uitbuiters geraakt waar het pijn doet, in hun portemonnee.' Het voorstel werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Lees verder
14 november 2018

BEGROTING 2019: ZES CONCRETE VOORSTELLEN

Foto: SP

Vanavond besprak de gemeenteraad van Schiedam de begroting voor 2019. De Schiedamse SP diende een zestal voorstellen in die moeten leiden tot een socialer, eerlijker en leefbaarder Schiedam. Maar liefst vijf van de zes voorstellen werden aangenomen door de gemeenteraad!
Bekijk hier de discussie en de stemmingen over alle voorstellen van alle partijen. Bekijk de bijlage onderaan dit bericht voor alle door de SP ingediende moties.

Lees verder
9 november 2018

Uitkering na de feestdagen betalen is asociaal besluit

De SP-fractie heeft meerdere signalen gekregen dat Stroomopwaarts voornemens is om de uitkering pas na de kerstdagen uit te betalen, namelijk 27 december. De SP-fractie vindt dit een asociaal besluit en roept het college op om ervoor te zorgen dat de mensen voor de feestdagen uitbetaalt worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier