h

GEEN BEZUINIGINGEN OP ARMOEDE BELEID

2 februari 2020

GEEN BEZUINIGINGEN OP ARMOEDE BELEID

Foto: SP

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 28-1-2020 stond het Raadsvoorstel tot vaststellen Regionale visie armoede en schulden 2020-2023. Een onderdeel hiervan waren bezuinigingen op het huidige armoede beleid.

  • beĆ«indiging van de kindtoeslag in de individuele inkomenstoeslag
  • verlaging van de hoogte van de kindpas
  • het vervallen van de vrijwilligerspremie

Hier was de SP op tegen. Het armoede beleid is geen luxe maar noodzaak. In het laatste coalitieakkoord was ook afgesproken dat het armoede beleid onverminderd doorgezet zou worden. Gelukkig wordt deze mening raadsbreed gedeeld. Daarom werd er een motie aangenomen die de beoogde versobering van het armoede beleid met twee jaar uitstelt. Liever nog had de SP gezien dat het voornemen tot versobering helemaal van tafel ging.

De aangehouden motie van de SP en PvdA om iedereen in de schuldhulpverlening voor een Rotterdampas tegen gereduceerd tarief in aanmerking te laten komen werd verworpen net als een motie van de SP en PvdA om een tijdelijke schuldenombudsman in het leven te roepen.

De SP weet dat er nu elders geld gevonden moet worden door niet te bezuinigen op het armoede beleid maar dit is noodzakelijk.

U bent hier