h

SP TELEURGESTELD: SCHIEDAM VERKOOPT ENECO AANDELEN

1 februari 2020

SP TELEURGESTELD: SCHIEDAM VERKOOPT ENECO AANDELEN

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28-1-2020 stemde de raad in met een voorstel om de aandelen Eneco te verkopen. Dit tot grote teleurstelling van de SP die net als tijdens de raadsvergadering van 24-10-2017 tegen stemde. Energie is een nutsvoorziening; van en voor ons allemaal.

Los hiervan zijn er meerdere redenen waarom de SP tegen de verkoop is. Schiedam verkoopt nu zijn tafelzilver. Hierdoor moet structureel een dekking voor zo’n 700.000 euro worden gevonden. Dit is het jaarlijks dividend dat we mislopen door de verkoop. Een ander punt van zorg is dat in het raadsstuk gesproken wordt over een aantal projecten die mogelijk financiële consequenties hebben zoals Schieveste, Nieuw Mathenesse en Bachplein alsmede ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en sociaal domein.

We vinden het geen goed idee om een éénmalige uitkering in te zetten voor iets waar structureel of langdurig geld nodig is. De SP was er verbaasd over dat tijdens de vergadering twee moties werden ingediend om het geld dat de verkoop oplevert al te verdelen. Schiedam heeft slechte ervaringen met geld uitgeven dat nog niet binnen is. Verdeel de huid niet eer de beer geschoten is. Er wordt voor de Eneco aandelen 4,1 miljard euro geboden waarvan ongeveer 42 miljoen voor Schiedam is. Nog een reden om tegen te stemmen was dat er op één van de kopers nogal wat valt aan te merken. Mitsubishi staat op de zwarte lijst van pensioenfondsen wegens mensenrechtenschendingen en wapenhandel. Waarbij dan ook nog de oproep van de Stichting Japanse Ereschulden komt. Die wilt eerst met Mitsubishi praten over excuses en compensatie voor het inzetten van dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog.

De Eneco aandelen worden verkocht aan een dochteronderneming van Mitsubishi en Chubu. Mitsubishi heeft een 100% dochter Diamond Artemis HoldCo b.v.. Chubu heeft een 100% dochter Chubu Electric Power Company Netherlands b.v.. Die laatste twee dochter maatschappijen hebben een gezamelijke dochter maatschappij Diamond Chubu Europe die voor 80% van Diamond Artemis HoldCo b.v. en voor 20% van Chubu Electric Power Company Netherlands b.v. is. Diamond Chubu Europe b.v. wordt 100% eigenaar van Eneco.

Reactie toevoegen

U bent hier