h

GROEN LICHT VOOR WONINGBOUW OP SCHIEVESTE

1 februari 2020

GROEN LICHT VOOR WONINGBOUW OP SCHIEVESTE

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28-1-2020 stemde de SP, net als de meerderheid van de raad, voor het raadsvoorstel Kwalitatieve en financiële haalbaarheid van Schieveste als woonlocatie.

Tijdens het Stadserf van 7-1-2020 in het Lentiz Life College werden de plannen voor Schieveste gepresenteerd. Van Omme & De Groot, Dura Vermeer, Synchroon en VolkerWessels Vastgoed vormen een consortium genaamd Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS). Dit consortium gaat een nieuwe wijken bouwen tussen de spoorlijn en autoweg A20. Het moet een duurzame wijk worden met veel groen voor ongeveer 3000 woningen. Van goedkope- tot dure woningen, woningen voor gezinnen en éénpersoons huishoudens, huur en koop.

De verdeling is als volgt:

  • sociaal 21%
  • studentenhuisvesting 16%
  • midden 45%
  • duur 18%.

75% wordt huur- en 25% koopwoningen.

Een gemengde wijk waar de SP altijd om vraagt. Echter waar de SP moeite mee heeft is dat tijdens de presentatie verteld werd dat de doelgroep voor deze wijk mensen zijn die niet in Schiedam wonen: De Dynamische Stedeling. We hebben geen bezwaar tegen instroom van mensen buiten Schiedam maar als er een hele wijk specifiek voor mensen van buiten de stad gebouwd wordt hebben we daar bezwaar tegen. Veel Schiedammers wachten op een woning om te kunnen doorstromen, veel Schiedammers wonen al veel te lang in goedkope slechte woningen, veel starters wachten nog steeds op hun eerste woning. Drieduizend nieuwe woningen zouden de woningmarkt in Schiedam weer vlot kunnen trekken. De reactie van het college was dat deze woningen ook voor Schiedammers kunnen zijn die eerder de stad uit verhuisd zijn omdat ze in Schiedam geen passende woning vonden.

Foto: SP

Toch vindt de SP dat ook voor Schiedamers gebouwd moet worden. Maar dit was niet waar het raadsvoorstel over ging. Het voorgestelde besluit was:

  1. op basis van het Masterplan van OCS van november 2019 en op basis van bevindingen uit de nota ‘Gemeentelijke Kwaliteitstoets OCS Masterplan Schieveste’ een nieuw bestemmingsplan en bijbehorend milieueffectrapport voor te bereiden, en hierbij de bevindingen en aandachtspunten uit deze kwaliteitstoets te betrekken;
  2. Op basis van de nota ‘Gemeentelijke Haalbaarheidsstudie OCS Masterplan Schieveste een gemeentelijke grondexploitatie voor te bereiden, evenals de eerste gronduitgifte voor te bereiden voor fase 1 zoals benoemd in het Masterplan;
  3. Een nieuw ontwerp bestemmingsplan en een nieuwe grondexploitatie voor Schieveste in de loop van 2020 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Hiermee kon de SP instemmen.

U bent hier