h

SP DIENT MOTIE VRIJSTELLING SOLLICITATIEPLICHT 60+ MEE IN

22 maart 2019

SP DIENT MOTIE VRIJSTELLING SOLLICITATIEPLICHT 60+ MEE IN

De Ouderen Partij Schiedam (OPS) diende een motie in die het college verzocht om ouderen boven de leeftijd van 60 jaar vrij te stellen van de sollicitatieplicht en met werkzoekende ouderen boven de leeftijd van 60 jaar in gesprek te gaan over de gewenste vorm van begeleiding naar werk. De SP heeft deze motie meegetekend.

De meeste mensen die een nieuwe baan krijgen doen dat vanuit een werkende situatie. De mensen die in de WW zitten hebben het een stuk moeilijker om een baan krijgen. En voor mensen in de bijstand is het nog moeilijker om een nieuwe baan te krijgen. Als daar dan ook nog eens de leeftijd als negatieve factor meespeelt is het bijna onmogelijk om op eigen kracht een baan te vinden waarmee men in eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat terwijl deze mensen over de meeste werk- en levenservaring beschikken. Het plan van de Rotterdamse hoogleraar Jan van Ours om werkgevers te verplichten bij elke sollicitatie een zestigplusser uit te nodigen zou deze mensen kunnen helpen. Helaas is dit nog geen regel.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15-3-2019 werd deze motie behandeld. Van de kant van het college werd ingebracht dat dit tegen de wet is (participatiewet) en kwam een wat vage toezegging. Voor veel fracties was dat voldoende, niet voor de SP, waardoor de motie niet werd aangenomen.

U bent hier