h

Nieuws uit 2007

2 juli 2007

RS: SP stelt vragen over 'Albayrak-lijst'

Radio Schiedam • De SP heeft vragen aan het Schiedamse college gesteld over de zogeheten 'Albayrak-lijst'. Staatssecretaris Albayrak van Justitie kondigde onlangs aan dat zij de burgemeesters gaat vragen om lijsten aan te leveren van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling maar daar niet voor in aanmerking blijken te komen.

Lees verder
28 juni 2007

AD: Schiedam gaat flink op de schop

AD Rotterdams Dagblad • Het Schiedamse college gaat fors investeren om de grote achterstand in het onderhoud van straten, wegen en de openbare ruimte aan te pakken.

Lees verder
27 juni 2007

RS: College presenteert Voorjaarsnota

Radio Schiedam • Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag de Voorjaarsnota gepresenteerd. Het college zegt in te willen zetten op wijkontwikkeling, schoon en heel, veiligheid, de binnenstad, onderwijs, jeugd en sport.

Lees verder
27 juni 2007

AD: Schiedam tegen toename vluchten Rotterdam Airport

AD Rotterdams Dagblad • Met een grote meerderheid heeft Schiedamse gemeenteraad Regeringstoestel op Rotterdam Airport zich uitgesproken tegen het voornemen het aantal vluchten van en naar Rotterdam Airport uit te breiden. Alleen D66 en de VVD hebben geen moeite met dat plan.

Lees verder
25 juni 2007

Regie beheer openbare ruimte terug naar gemeente

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een richtinggevend voorstel voor de omvorming van de ONS Groep. Het college heeft in overleg met de directie en de Raad van Commissarissen van ONS een koers uitgezet om te komen tot een nieuw beleidsplan. Vooruitlopend daarop is al besloten om beleid en strategie van het beheer van de openbare ruimte weer bij de gemeente te positioneren en te versterken. Logo ONSDe uitvoerende taken blijven voorlopig bij ONS. Als de raad het voorstel steunt zal de koers in de komende maanden worden uitgewerkt in een gezamenlijk beleidsplan.

Lees verder
25 juni 2007

RS: Schiedam doet onderzoek naar speelruimtes

Een speeltuin in Schiedam-OostRadio Schiedam • De gemeente Schiedam gaat dit jaar met een uitgebreid onderzoek de ruimtes om te spelen in kaart brengen. In het zogeheten Speelruimteplan wordt de huidige situatie geanalyseerd en worden plannen voor de toekomst gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier