h

Regie beheer openbare ruimte terug naar gemeente

25 juni 2007

Regie beheer openbare ruimte terug naar gemeente

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een richtinggevend voorstel voor de omvorming van de ONS Groep. Het college heeft in overleg met de directie en de Raad van Commissarissen van ONS een koers uitgezet om te komen tot een nieuw beleidsplan. Vooruitlopend daarop is al besloten om beleid en strategie van het beheer van de openbare ruimte weer bij de gemeente te positioneren en te versterken. Logo ONSDe uitvoerende taken blijven voorlopig bij ONS. Als de raad het voorstel steunt zal de koers in de komende maanden worden uitgewerkt in een gezamenlijk beleidsplan.

Aanleiding voor het plan voor omvorming van de ONS Groep is dat door de verkoop van de energieactiviteiten en eerder de kabel een groot deel van ONS is verdwenen. Hierdoor moet de ONS Groep zich heroriƫnteren. De gemeente Schiedam als volledig aandeelhouder van de holding ONS, en grote opdrachtgever van de groep, is hier nauw bij betrokken.

Gemeente en ONS willen een scherper onderscheid in verantwoordelijkheden, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling voor en de regie over het beheer van de openbare ruimte en ONS voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit betekent dat de taken op het gebied van beleid en regie die nu door de ONS worden verricht, terugkomen naar de gemeente en daar ook worden versterkt. Het betrokken personeel van ONS wordt daarbij ingepast bij de gemeente of de resterende onderdelen van ONS. Uiteraard gebeurt dit met de nodige zorgvuldigheid en wordt dit met waarborgen voor het personeel omkleed.

U bent hier