h

RS: College presenteert Voorjaarsnota

27 juni 2007

RS: College presenteert Voorjaarsnota

Radio Schiedam • Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag de Voorjaarsnota gepresenteerd. Het college zegt in te willen zetten op wijkontwikkeling, schoon en heel, veiligheid, de binnenstad, onderwijs, jeugd en sport.

Voor het aantrekkelijker maken van de leefomgeving wordt met ingang van 2008 structureel 200.000 euro voor Veiligheid en 400.000 euro voor Wijkontwikkeling toegekend. Het nieuwe schoolgebouw van scholengemeenschap Schravenlant wordt in 2011 gerealiseerd. Hiervoor wordt door het college een bedrag van 7,4 miljoen euro vrijgemaakt. Om het aantal Brede Scholen uit te breiden van 8 naar 13 wordt de komende vier jaar 1,8 miljoen euro uitgetrokken. Op sportgebied komt er een nieuw kunstgrasveld in sportpark Kethel. Het college heeft verder besloten om 12 miljoen euro vrij te maken voor het terugdringen van achterstanden op het gebied van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarna moeten er reserves worden gevormd om het onderhoud van de openbare infrastructuur structureel te kunnen dekken.

U bent hier