h

AD: Schiedam tegen toename vluchten Rotterdam Airport

27 juni 2007

AD: Schiedam tegen toename vluchten Rotterdam Airport

AD Rotterdams Dagblad • Met een grote meerderheid heeft Schiedamse gemeenteraad Regeringstoestel op Rotterdam Airport zich uitgesproken tegen het voornemen het aantal vluchten van en naar Rotterdam Airport uit te breiden. Alleen D66 en de VVD hebben geen moeite met dat plan.

Mocht minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat desondanks instemmen met een nieuwe vergunning, die meer vluchten toestaat, dan wil Schiedam dat in de gemeenten rond de luchthaven een slaapverstoringsonderzoek wordt verricht.

Het college van burgemeester en wethouders stelt dat de overlast in Schiedam ernstig zal toenemen als op Rotterdam Airport extra overheids- en nachtvluchten worden uitgevoerd. Voor Rotterdam Airport is in 2001 door de minister een aanwijzing verleend, waarmee in de zogenoemde geluidscontour is vastgesteld hoeveel geluid door de luchthaven mag worden geproduceerd.

Rotterdam Airport voert nu dat die geluidcontour een antal fouten in zich heeft. Zo zou momenteel op een andere manier worden aangevlogen dan waarvan destijds is uitgegaan. Zodoende kan Rotterdam Airport minder efficiënt gebruik maken van het vliegveld.

Zoals de zaak er nu bijstaat kan het aantal vluchten stijgen van 22.000 per jaar naar 25.300; een stijging van vijftien procent. Dat ziet Schiedam niet zitten. Ook het feit dat de overheid voor zichzelf een uitzondering op het nachtregime wil maken door jaarlijks naar schatting honderd nachtvluchten te laten plaatsvinden, gaat er bij de meerderheid van de Schiedamse raad niet in. Dat de effecten op de nachtrust van de inwoners van Schiedam- Noord niet zijn onderzocht in de MilieuEffectRapportage (MER), wordt als een grote omissie gezien.

Met betrekking tot de verstoring van de nachtrust is in de MER gebruik gemaakt van onderzoeken die in 2001, 2002 en 2003 voor Schiphol zijn gedaan. De gegevens zijn toegepast op de situatie bij de Rotterdamse luchthaven.

Het Schiedamse college vindt dat er, gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Rotterdam Airport, ’voldoende grond is om een eigen onderzoek te verlangen’. Omdat ’de ligging van Rotterdam Airport ten opzichte van de omgeving anders is dan bij Schiphol’. Gehoopt wordt dat met het Schiedamse verzet wordt afgezien van de toename van het aantal vluchten en een slaapverstoringsonderzoek derhalve niet nodig hoeft te zijn.

U bent hier