h

RS: Schiedam doet onderzoek naar speelruimtes

25 juni 2007

RS: Schiedam doet onderzoek naar speelruimtes

Een speeltuin in Schiedam-OostRadio Schiedam • De gemeente Schiedam gaat dit jaar met een uitgebreid onderzoek de ruimtes om te spelen in kaart brengen. In het zogeheten Speelruimteplan wordt de huidige situatie geanalyseerd en worden plannen voor de toekomst gemaakt.

De informatie waarop het plan wordt gebaseerd komt voor een groot deel van de bewoners van de wijken en de jeugd. De komende weken wordt een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij meningen van kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten worden verzameld. Eind juni start het onderzoek waarbij als eerste zal worden gekeken naar de wensen van kinderen uit de basisschoolleeftijd. Tijdens een wandeling door hun wijk zullen de kinderen worden uitgenodigd om te vertellen wat ze goed en minder goed vinden aan de huidige situatie. Ook wordt er een schriftelijke enquête gehouden. Voor de jongeren van 12 tot 18 jaar wordt het ambulant jongerenwerk ingeschakeld. Dit deel van het onderzoek duurt tot de zomervakantie. Het derde onderdeel omvat een internetenquête voor de ouders die in de laatste week van juni start. Een aantal ouders uit de wijk zal hiervoor per brief worden uitgenodigd. Wie echter buiten de enquête om een bijdrage wil leveren aan het inspraaktraject kan dat doen door een e-mail te sturen. De reacties zullen in het najaar worden verzameld en verwerkt waarna het Speelruimteplan zal verschijnen.

U bent hier