h

Actief in de raad

19 oktober 2012

Thuiszorg perikelen

Het was rumoerig op de publieke tribune tijdens de commissievergadering, dinsdag 16 oktober. De vrouwen en een enkele man werkzaam in de thuiszorg bij Careyen vroegen aandacht voor hun arbeidspositie.

Lees verder
11 oktober 2012

Solidair in crisistijd

Helaas lijkt de verkiezingsuitslag geen extra verlichting te brengen voor de gemeenten en wordt het landelijke bezuinigingsbeleid doorgezet. Dat betekent niet dat Schiedam zich bij voorbaat hier bij neer moet leggen!

Lees verder
30 juni 2012

visie van de SP op de Zomernota 2013

De bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte heeft flinke schade aangebracht aan de economie. Het laat de bevolking de prijs betalen voor de ellende die de banken en speculanten hebben aangericht. De rekening wordt voor een belangrijk deel bij gemeenten neergelegd.

Lees verder
4 juni 2012

Verslag gemeenteraad

Hier een verslag van de SP inbreng bij de gemeenteraad mbt de reserve sportfonds, het rapport ‘Inventarisatie in het Sociaal Domein’, wateroverlast in West en de raadsvergoedingen.

Lees verder
11 mei 2012

verslag gemeenteraad

Hier een verslag van de SP inbreng bij de gemeenteraad mbt de nieuwe burgemeester, de Visienota Schiedams maatwerk in het sociale domein en het Bestemmingsplan Oranjeburgh.

Lees verder
2 april 2012

Minister Verhagen vertrouwt op oordeel raad Schiedam over bezwaar tegen 52 koopzondagen

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat niet in op het verzoek van de lokale partijen CDA, SP, GBS, AOV en fractie Schoenmakers in de gemeenteraad van Schiedam om het op 15 december 2011 genomen besluit van de gemeenteraad voor het toestaan van 52 koopzondagen te vernietigen.

Lees verder
21 februari 2012

Studenten in nood

Drie studenten van de TU Delft vonden 2 jaar geleden een woning in Schiedam en dreigen nu uit hun huis gezet te worden.
Ambtenaren van de gemeente Schiedam kwamen de woning binnen onder het mom van brandveiligheid controle. Eenmaal binnen zeiden zij dat 3 studenten geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voerden en dat zij binnen 8 weken het huis moeten ontruimen.

Lees verder
9 november 2011

Begroting 2012

De gemeenteraad behandelde op 8 November de begroting 2012. Lees hier de bijdrage van de SP fractie.

Lees verder
26 augustus 2011

SP: Twijfels over integriteit College

De SP-Schiedam is geschokt door het integriteitonderzoek naar het handelen van voormalig Burgermeester Verver. Uit de hele rapportage blijkt dat de burgermeester zich talloze keren schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling.

Lees verder
15 juni 2011

SP: burgemeester weg, geen reden stoppen onderzoek

De SP in Schiedam is teleurgesteld dat burgemeester Wilma Verver van Schiedam is opgestapt. De SP had graag gezien dat de burgemeester, met het nemen van die stap had gewacht totdat het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door haar was afgerond

Lees verder

Pagina's

U bent hier