h

Actief in de raad

5 april 2018

SP Schiedam op werkbezoek bij brandweer

Foto: SP

Donderdagavond 5 april ging de SP-fractie op werkbezoek bij de brandweer. Ook de politie en toezicht&handhaving was hierbij aanwezig om ons te vertellen over de belangrijke taken die zij uitvoeren.

Lees verder
9 november 2017

SCHIEDAM HOUDT AANDELEN ENECO

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24-10-2017 was een meerderheid van de raadsleden tegen het plan van het college om de aandelen van Eneco te verkopen.

Lees verder
9 november 2017

SP BIJDRAGE BEGROTING 2018

De SP dankt het college en iedereen die hier aan meegewerkt heeft voor de laatste begroting van dit college. Het stuk is weer beter leesbaar. En een goede financiële vertaling van de zomernota. Het enige dat afwijkt van de zomernota is extra geld voor woningbouw. Iets waar we goed mee kunnen leven.

Lees verder
7 juni 2017

AFVALSCHEIDING OP Z’N SCHIEDAMS – AFVAL THE CHALLENGE

Afval is een groot probleem en niet alleen in Schiedam. We produceren met z’n allen steeds meer afval. Op dit moment gooien we in Schiedam gemiddeld 259 kg afval per jaar per persoon weg. En dat terwijl 75% van wat we weggooien nog geschikt is voor hergebruik.

Lees verder
16 maart 2017

Glas: hard!

De beslissing over de toekomst van de Schiedamse glasfabriek is ver weg genomen en lijkt moeilijk terug te draaien.

Lees verder
10 november 2016

BIJDRAGE BEGROTING 2017

Dit is de bijdrage van de SP als reactie op de begroting 2017.

Lees verder
27 juni 2016

SP fractie bezoekt Wijk Ondersteuning Teams

De afgelopen weken zijn wij, SP raadsleden Ivana van der Donk-Urbánková en Hilda van Holten, bij alle WOT's langsgegaan om eens bijgepraat te worden over hun reilen en zeilen.

Lees verder
22 april 2016

welstandsnota

In de raadsvergadering van 12 april werd de nieuwe Welstandsnota voor Schiedam besproken.

Lees verder
20 april 2016

RAADSVRAGEN N.A.V. ONDERZOEK AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Autoriteit Persoonsgegevens concludeert na een onderzoek onder 41 gemeenten in Nederland dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met privégegevens van hun inwoners.

Lees verder
3 februari 2016

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier