h

Actief in de raad

2 februari 2016

VLUCHTELINGEN OPVANG

De SP steunt het gewijzigde raadsvoorstel voor de huisvesting van vergunninghouders.

Lees verder
28 november 2015

NIEUWBOUW SINGEL SCHOOL MOET ER KOMEN

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor obs De Singel. Nadat er een besluit was genomen voor nieuwbouw ging het mis.

Lees verder
25 november 2015

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

Zoals u weet heeft het Hoogheemraadschap Delfland het kwijtscheldingsbeleid afgeschaft.

Lees verder
12 november 2015

SP VRAAGT OM ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDEBESTRIJDING

Wethouder Stam heeft tijdens de begrotingsbehandeling de SP toegezegd te onderzoeken of ook Schiedam professionele ervaringsdeskundige kan inzetten voor de armoedebestrijding.

Lees verder
12 november 2015

SP BIJDRAGE BEGROTING 2016

Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het debat in de gemeenteraad over de begroting van 2016.

Lees verder
8 oktober 2015

RAADSVRAGEN OVER SLUITING KRAAMAFDELING VLIETLAND

Woensdag 7 oktober 2015 bevestigde de Raad van Bestuur van Franciscus het bericht dat de kraamafdeling van het Vlietland ziekenhuis zal verdwijnen.

Lees verder
14 juli 2015

SP STEMT TEGEN MOTIE VERLAGING WOONLASTEN

Tijdens de behandeling van de zomernota werd er een motie ingediend om de verhoging van de OZB uit 2012 van 3,25% te niet te doen.

Lees verder
13 juli 2015

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2016

De SP dankt het college voor de voorliggende zomernota 2016. Dit stuk is weer een stuk duidelijker en beter leesbaar dan vorig jaar.

Lees verder
26 april 2015

TRANSFORMATIE GAT VAN BOLMERS NAAR KLOOSTERPLAATS

SP is blij met de aanpak van het Gat van Bolmers. De entree van Schiedam wordt er mooier en aantrekkelijker op. Een stadspark is niet alleen mooi maar er komt zo meer groen in het centrum en een aantrekkelijke plek om even te gaan zitten.

Lees verder
26 april 2015

KANDIDAATSTELLING SCHIEDAM VOOR GLAZENHUIS

Serious Request en het Rode Kruis organiseren ieder jaar vlak voor Kerst een inzamelingsactie doormiddel van het Glazen Huis. Goede doelen die onze steun en aandacht verdienen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier