h

NIEUWBOUW SINGEL SCHOOL MOET ER KOMEN

28 november 2015

NIEUWBOUW SINGEL SCHOOL MOET ER KOMEN

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor obs De Singel. Nadat er een besluit was genomen voor nieuwbouw ging het mis.

Achter elkaar gingen de sloper en aannemer failliet. Hierdoor liep het hele project vertraging op. En uiteindelijk kostte de sloop en nieuwbouw veel meer geld.

Tijdens de gemeenteraadvergadering van dinsdag 24 november 2015 werd er gesproken over een extra krediet van 945.000 euro. De werkelijke bijkomende kosten waren nog hoger maar meevallers bij andere projecten kwam het op dit, nog steeds zeer hoge bedrag, uit. Na uitleg van het college, beantwoording van onze vragen (zie onder) en de discussie in de raad stemde de SP voor dit voorstel. Om een aantal redenen.

Kinderen hebben recht op een veilige school in hun wijk. Er zijn andere locaties geopperd maar daar waar nieuwbouw mogelijk was lag buiten de wijk. Nu moet er voorzichtig gesloopt worden en voor de fundering kan niet geheid worden omdat dan de omliggende panden beschadigd kunnen worden. Verder moeten er voor de omwonenden veel veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Het pand renoveren is niet goedkoper omdat de fundering hoe dan ook moet worden aangepakt. Dat kan alleen op dezelfde manier als bij nieuwbouw. En daar zijn dan ook dezelfde maatregelen voor de omwonenden nodig. Ook nieuwe regeringsmaatregelen hebben er voor gezorgd dat behalve dat het gebouw veiliger en milieuvriendelijker moet worden het ook duurder wordt.

 

De SP stelde het college de volgende vragen:

  1. Extra kosten zijn er door het treffen van maatregelen om overlast voor bewoners te voor komen. Wat zijn die maatregelen en waarom waren die er eerder niet?
  2. Hoe kan het dat nu pas geconstateerd wordt dat de kabels en leidingen langs de gevels van het huidige schoolgebouw lopen waardoor er nu een keerwand geplaatst moet worden?
  3. Waarom wordt er nu een gedeelte van de woning Singel 7B gesloopt en later herbouwd?
  4. Waaruit bestaat de marktwerking waardoor het duurder werd?

U bent hier