h

TRANSFORMATIE GAT VAN BOLMERS NAAR KLOOSTERPLAATS

26 april 2015

TRANSFORMATIE GAT VAN BOLMERS NAAR KLOOSTERPLAATS

SP is blij met de aanpak van het Gat van Bolmers. De entree van Schiedam wordt er mooier en aantrekkelijker op. Een stadspark is niet alleen mooi maar er komt zo meer groen in het centrum en een aantrekkelijke plek om even te gaan zitten.

We steunen dan ook het plan van het college om het resterende gebouw van de Stadsarmenschool uit 1779 op te knappen en er nutsvoorzieningen aan te leggen zoals elektriciteit, riolering en stromend water. Om er een horeca gelegenheid van te maken. Nadat er decennia lang niets met deze plek gebeurd is komt er eindelijk een invulling. Gelukkig niet nog meer winkelruimte zoals in één van de vorige plannen voor het Gat van Bolmers werd geopperd maar een stadspark met een natuurvriendelijke speelgelegenheid waarbij een horecagelegenheid goed aansluit.
De SP vindt het ook belangrijk dat het gemeentelijk monument de Stadsarmenschool (beter bekend als Comiusgymzaal) behouden blijft. Dit is een achttiende eeuws gebouw wat aangeeft dat er in deze tijd niet alleen welvaart was.
In tegenstelling tot een aantal partijen is de SP van mening dat de gemeente eigenaar kan blijven van het pand als het een horeca functie heeft. De gemeente exploiteert de horecagelegenheid niet zelf. Als het pand verkocht wordt aan de exploitant van de horeca heeft de SP daar ook geen moeite mee omdat dit gebouw een gemeente monument is en binnen het beschermde stadsgezicht valt. Dat betekend dat de eigenaar het pand niet zomaar mag veranderen (of slopen). Daar is altijd toestemming van de gemeenteraad voor nodig.

U bent hier