h

VLUCHTELINGEN OPVANG

2 februari 2016

VLUCHTELINGEN OPVANG

De SP steunt het gewijzigde raadsvoorstel voor de huisvesting van vergunninghouders.

Dit voorstel houdt in dat er voor een tijdperk van maximaal 3 jaar er maximaal 50 vluchtelingen die een verblijf status hebben worden opgevangen in het voormalige schoolgebouw aan de Willem Pastoorsstraat 5.
Het gaat hier niet om nieuwe vluchtelingen maar op mensen die in een AZC zaten te wachten tot er ergens in het land woonruimte voor hun zou zijn. Schiedam huisvest ieder jaar deze vergunning houders en voldoet altijd aan zijn taak. Door nu 50 mensen eerder uit het AZC te halen en in het pand aan de Willem Pastoorsstraat onder te brengen komt er in de AZC’s meer ruimte voor nieuwe vluchtelingen.

Kort na het begin van de vluchtelingen crisis onderzocht het college van B&W de mogelijkheden in Schiedam voor als er een verzoek van het COA zou komen. Allerlei locaties werden onder de loep genomen en er werden gespreken gevoerd met organisaties en instellingen in de stad. De gemeenteraad werd regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.
Uiteindelijk kreeg Schiedam een iets andere opdracht van het rijk. Geen nieuwe vluchtelingen maar 50 vergunninghouders moeten op korte termijn worden opgevangen. Dit zijn Nieuwe Schiedammers die hier niet alleen in een oude school worden opgevangen maar hier komen wonen, werken, naar school gaan enz. In Schiedam zullen deze mensen hun leven opnieuw oppakken.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2016 sprak een aantal bewoners in. Sommigen ook namens een groep andere bewoners. Er werden vele zorgen uitgesproken. Onder andere over veiligheid. Het college deed, tot tevredenheid van de SP, een aantal toezeggingen. Het is belangrijk dat de omwonenden zo min mogelijk last ervaren van de opvang. En ook de veiligheid is belangrijk. Zowel die van de omwonenden als die van de nieuwe schiedammers.

De SP weet dat er bij iedere locatie vraagtekens geplaatst worden door omwonenden en er een aantal mensen tegen zullen zijn. Wel vindt de SP het jammer dat er een locatie in Nieuwland gevonden is. Een wijk die nu opkrabbelt en nog niet op het gewenste niveau is. De kleinschalige opvang is ook waar de SP om had gevraagd. Er worden geen nieuwe vluchtelingen opgevangen die de procedures nog in moeten gaan. Er wordt niets extra’s voor vluchtelingen gedaan. Schiedam doet precies wat ze verplicht is. Enerzijds betreurt de SP dit aan de andere kant blijft de opvang binnen de Schiedamse maat.

U bent hier