h

RAADSVRAGEN N.A.V. ONDERZOEK AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

20 april 2016

RAADSVRAGEN N.A.V. ONDERZOEK AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Autoriteit Persoonsgegevens concludeert na een onderzoek onder 41 gemeenten in Nederland dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met privégegevens van hun inwoners.

Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat gemeenten nu beschikken over veel meer gevoelige informatie over hun inwoners. Dit is het gevolg van het grotere taken pakket dat gemeenten sinds 2015 hebben gekregen. Geen van de onderzochte gemeenten blijkt goed op de hoogte van wat wel of niet mag.

 
Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen aan het college:

  • Is het college op de hoogte van dit onderzoek en de conclusies?
  • Heeft Schiedam aan dit onderzoek meegewerkt?
  • Is Schiedam goed op de hoogte van de privacyregels?
  • Zo niet, wat doet het college er aan om die kennis te verkrijgen?
  • Hoe zorgt het college ervoor dat de medewerkers van de gemeente kennis krijgen van de privacyregels?
  • In sommige gevallen moet de gemeente toestemming vragen aan betrokkene voor het gebruik van de persoonsgegevens, in andere gevallen mag/moet de gemeente de gegevens zonder toestemming van betrokkenen gebruiken. Vraagt de gemeente aan de betrokkenen toestemming? In het geval dat gemeente geen toestemming hoeft te vragen wordt de betrokkenen dan op de hoogten gesteld als hun gegevens worden verwerkt?
  • Werkt Schiedam nu ook aan een (actueel)privacybeleid zoals door Autoriteit Persoonsgegevens wordt voorgesteld?

Theo Wijmans/SP

U bent hier