h

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

3 februari 2016

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

SP Schiedam vindt dat na vele vertragingen en uitstel er nu een goed plan op tafel ligt. Het heeft te lang geduurd voordat deze wijk op schop wordt genomen. Twee flats zijn van sloop uitgezonderd omdat hun bouwkundige staat beter is dan de rest en worden grondig gerenoveerd. Met dit besluit is SP tevreden.

Het aantal sociale huurwoningen in deze buurt vermindert weliswaar, de Wetenschappersbuurt krijgt door de bouw van meer eengezinswoningen het gemixte karakter waar ook de SP voor staat en wenselijk vindt. Bovendien willen de bewoners zelf meer groen en ruimte. En ze verdienen wel dat er nu z.s.m. gestart wordt met sloop en nieuwbouw en willen graag af van verschillende predicaten die op hun wijk geplakt worden zoals achterstandwijk, de slechtste buurt van Nederland om in te wonen, enz. Ze voelen dit ook niet altijd zo aan. De SP is samen met de bewoners blij dat er nu snel gestart wordt met de opwaardering van deze buurt.

De SP zal zich ervoor blijven inzetten dat in wijken waar het percentage sociale woningen laag of niet bestaand is, er in de toekomst wel sociale huurwoningen bijkomen. Het is verstandiger dat gemixte en gevarieerde wijken over de hele stad verspreid zijn, niet alleen duurdere woningen tussen sociale woningbouw plaatsen maar ook andersom. Door goede mix kan worden voorkomen dat er "achterstandswijken" ontstaan. Bij recente projecten zijn er al te veel sociale huurwoningen geschrapt, het voorraad aan sociale huurwoningen moet niet omlaag maar integendeel we zullen er meer van nodig hebben.

U bent hier