h
4 oktober 2001

Ergernis over 'schoolmeester'

Het ging hard tegen hard gisteren tijdens de hoorzitting tussen wethouder Luub Hafkamp en bezwaarschrift-indiener Everard ter Haar. Hafkamp wilde maximaal een uur voor de bijeenkomst uittrekken en gunde de insprekers elk vijf minuten. "Noemt u dit een zorgvuldige aanpak? Moet het er zo doorheen worden gejast? Als ik mijn verhaal niet mag doen dan ga ik nu weg," aldus Ter Haar, die Hafkamp vergeleek met een schoolmeester. "Dan zal ik wel aan de provincie, die toch over het bestemmingsplan moet besluiten, laten weten wat voor een schijnvertoning hier wordt opgevoerd."

Lees verder
20 september 2001

Geen miljoenenclaim voor ziekenhuis

De tijd van bezuinigingen op de zorg heeft tot veel problemen geleid. Zo zijn veel ziekenhuizen gedwongen te fuseren. Ook in Vlaardingen en Schiedam. In plaats van zorg dicht bij de mensen wordt ervoor gekozen om te werken met steeds grotere zorgfabrieken.

Lees verder
7 augustus 2001

Roep om zelfonderzoek in Breeuwwerk-affaire

Schiedamse politiek: 'Hier past slechts het schaamrood op de kaken'

Lees verder
2 augustus 2001

Weglopen helpt niet?

Gisteravond vergaderde de commissie stadsvernieuwing en volkshuisvesting over de plannen voor Parkweg Noord en de Goeman Borgesius. Slopen is het devies van Woonplus en de wethouder, slopen en anders niet. Nadat bewoners hun mening hadden gegeven reageerde de wethouder niet of nauwelijks op de ingebrachte bezwaren en suggesties. Vraagtekens bij de herhuisvesting in de wijk werden niet weggenomen en de wethouder vindt een verhuiskostenvergoeding van 7.450 gulden riant. Gelijk na de reactie van de wethouder was bij de SP het idee verdwenen, dat de plannen nog veranderd en daarmee verbeterd zouden kunnen worden. Vandaar ook dat de vertegenwoordiger van de SP, Yorick Haan, tot de conclusie kwam dat het geen zin had om in de vergadering nog te proberen iets te veranderen. Haan verliet de vergadering, omdat de vergadering alleen bedoeld was om het plan er door te duwen.

Lees verder
1 augustus 2001

Brief aan Remkes

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting
J. W. Remkes
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Lees verder
18 juli 2001

Stop de slopers van Schiedam

Tekst Christine de Vos, Foto Roger van der Kraan, Tribune augustus 98.
In Parkweg-Oost weigeren drie gezinnen te wijken voor de rijken.

Lees verder
16 juli 2001

Besteding Schiedamse Zalmsnip op de tocht

Ht proefproces dat het College van Belastingadviseurs aanspant tegen gemeenten die de Zalmsnip niet helemaal uitkeren, kan voor problemen zorgen in Schiedam. Volgens de fractie van de SP zit ook de gemeente Schiedam in de beklaagdenbank, omdat ook zij niet het volledige bedrag van honderd gulden uitkeert maar 75 gulden.

Lees verder
15 juli 2001

Snoepreisje bouwbedrijf afgeblazen

Uitnodiging ingetrokken door 'gebrek aan belangstelling'

Lees verder
14 juli 2001

Strategie Schiedam na afketsen sloopvergunning nog onduidelijk

De gemeente Schiedam beraadt zich op de stappen die ze gaat zetten in de zaak rond de Van Markenstraat. Eerder deze week werd bekend dat de bestuursrechter in Rotterdam de sloopvergunning voor de flats in de Storkstraat, Van Markenstraat en de Mgr. Nolenslaan heeft vernietigd. De procedure tegen de sloopvergunning was aangespannen door de laatste drie bewoners van de Van Markenstraat. Deze strijden al jaren, en op meerdere fronten tegelijk, tegen de sloopplannen en de nieuwbouw die moet verrijzen op de vrijgekomen grond.

Lees verder
13 juli 2001

'Niks geheims in rapport over GGD'

SP-fractievoorzitter is na lezing overtuigd van noodzaak openbaarmaking

Lees verder

Pagina's