h

Geen miljoenenclaim voor ziekenhuis

20 september 2001

Geen miljoenenclaim voor ziekenhuis

De tijd van bezuinigingen op de zorg heeft tot veel problemen geleid. Zo zijn veel ziekenhuizen gedwongen te fuseren. Ook in Vlaardingen en Schiedam. In plaats van zorg dicht bij de mensen wordt ervoor gekozen om te werken met steeds grotere zorgfabrieken.

Het gaf wel de gelegenheid om wat extra geld te toucheren en een mooi, modern, goed bereikbaar ziekenhuis te bouwen. Een ziekenhuis waar de zorg van de toekomst nu vast werkelijkheid zou kunnen worden.

Als je dan een locatie gevonden hebt waar je denkt dat ziekenhuis te kunnen bouwen, dan moet je ernstig rekening houden met omwonenden. Het is een feit dat elk groot bouwplan op protest kan rekenen. Protesten die zorgen dat procedures tot hun maximale duur worden opgerekt als je de omwonenden niet kunt overtuigen van je goede bedoelingen. Met zulke procedures, inclusief protesten, hou je rekening in je planning. Als je dat niet doet dan ben je naïef of slecht voorgelicht.

Ook in je planning moet een post onvoorzien zijn opgenomen. Zodat als er dan toch onverwachte dingen gebeuren, zoals de vondst van asbest, je niet in tijdsnood komt.

Als je dan vindt dat het allemaal te lang duurt dan ga je in gesprek met alle betrokkenen om te kijken of je de planning moet aanpassen, de bouwplannen moet aanpassen, of misschien zelfs een andere locatie kiezen.

Dan ga je pas echt beginnen. Dan dien je een bouwplan in en vraag je de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen. En niet nog een keertje als de race al bijna helemaal gelopen is terugkrabbelen en zeggen dat het allemaal langer duurde dan je gedacht had.

Betere communicatie, daar bedoel ik overleg mee en niet voorlichting, had veel ellende kunnen voorkomen. Bij die communicatie had de gemeente voorop moeten staan om de kennis en ervaring te delen en mede zorg te dragen voor een goed verloop.

De SP-fractie vind dat het ziekenhuisbestuur en de gemeente daarin tekort geschoten zijn. Dat bewoners en omwonenden keer op keer hebben aangeduid waar de knelpunten in de plannen zaten, zonder dat dat geleid heeft tot aanpassing van de plannen is een blamage. En dat heeft geleid tot protesten. Protesten die nu, zo zegt het ziekenhuisbestuur, geleid hebben tot zoveel vertraging dat er tijdsnood ontstaat.

Een dramatisch besluit om dan maar ergens anders te bouwen is het waard om bestreden te worden.

Maar voorzitter, in een tijd dat steeds meer geld moet worden uitgetrokken om de problemen in de zorg op te lossen stelt de gemeente Schiedam het Vlietland ziekenhuis een miljoenenclaim in het vooruitzicht. We moeten een grootmoedig verliezer zijn. De pijn van het besluit van het ziekenhuisbestuur is groot. Dat moet geen reden zijn om dan maar dwars te gaan liggen en miljoenen te eisen. We moeten de zorg voor de Schiedammers en voor Vlaardingers en Maasluizenaren vooropstellen. Het budget is te klein om een miljoenenclaim te kunnen dragen. We moeten kiezen voor goede zorg al vinden we dat de nu gekozen locatie het niet haalt bij de locatie die wij hebben geboden.

Kortom: de SP-fractie pleit voor het nemen van het verlies in financieel opzicht.

U bent hier