h

Strategie Schiedam na afketsen sloopvergunning nog onduidelijk

14 juli 2001

Strategie Schiedam na afketsen sloopvergunning nog onduidelijk

De gemeente Schiedam beraadt zich op de stappen die ze gaat zetten in de zaak rond de Van Markenstraat. Eerder deze week werd bekend dat de bestuursrechter in Rotterdam de sloopvergunning voor de flats in de Storkstraat, Van Markenstraat en de Mgr. Nolenslaan heeft vernietigd. De procedure tegen de sloopvergunning was aangespannen door de laatste drie bewoners van de Van Markenstraat. Deze strijden al jaren, en op meerdere fronten tegelijk, tegen de sloopplannen en de nieuwbouw die moet verrijzen op de vrijgekomen grond.

In feite draait het bij de sloop alleen nog om de laagbouwflat in de Van Markenstraat. De andere flats zijn een jaar geleden al tegen de grond gegaan. Bij deze sloop kwam asbest vrij waardoor de sloopplek besmet raakte. Bij de inventarisatie die voorafgaand aan de sloop was gehouden, waren bepaalde asbesthoudende bouwmaterialen van de flats over het hoofd gezien.

Het is vooral deze asbestbesmetting die de gemeente zwaar wordt aangerekend door de bestuursrechter. Uit de schriftelijke onderbouwing van de uitspraak wordt duidelijk dat het dé hoofdreden is waarom hij de sloopvergunning heeft vernietigd. Volgens de rechter had de gemeente beter haar huiswerk moeten doen vóór ze de sloopvergunning verstrekte en had ze adequater moeten ingrijpen toen tijdens de sloop duidelijk werd dat er meer asbest in de flats aanwezig was dan vooraf werd verondersteld. Doordat de gemeente dit heeft nagelaten, heeft ze in strijd gehandeld met de regels en voorschriften van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Het vernietigen van de sloopvergunning levert opnieuw vertraging op voor het bouwplan Parkweg Oost. Gemeente en Woonplus willen op de plek aan de rand van Nieuwland een nieuwe wijk laten verrijzen met 260 veelal duurdere koopwoningen.

In het stadskantoor buigt men zich de komende dagen over de uitspraak van de bestuursrechter omdat 'de overwegingen van de rechtbank niet goed te doorgronden zijn', zegt een woordvoerder. Er zal uitgebreid intern beraad worden gehouden over de manier waarop de uitspraak van de rechtbank moet worden geïnterpreteerd. De uitkomst hiervan zal voorlopig nog even op zich laten wachten omdat het vakantietijd is en de bezetting in het stadskantoor op bestuurlijk en ambtelijk niveau minimaal is.

Wél is in het bestuurscentrum duidelijk dat de gemeente twee mogelijkheden voor handen heeft als reactie op het vernietigen van de sloopvergunning. Er kan een nieuw besluit van de commissie voor beroep- en bezwaarschriften worden gevraagd, gevolgd door een nieuw besluit van het college van b en w. De tweede mogelijkheid is, in beroep gaan tegen de uitspraak van de bestuursrechter. Welke koers gevolgd gaat worden, is nog niet duidelijk. Wél is duidelijk dat beide opties voor vertragingen zullen zorgen van de plannen die gemeente en Woonplus hebben met Parkweg Oost.

De zaak heeft inmiddels geleid tot een brief van de Schiedamse fractie van de SP. Fractievoorzitter Yorick Haan heeft vorig jaar al eens om een openbare informatiebijeenkomst verzocht over de Van Markenstraat en diende in november vorig jaar een voorstel in om een onafhankelijk onderzoek te laten houden naar de asbestaffaire. Het eerste verzoek werd ingewilligd maar liet veel vragen onbeantwoord en het tweede werd verworpen door de gemeenteraad. Alleen CDA en AOV steunden het voorstel van de SP.

Fractievoorzitter Haan probeert het nu opnieuw omdat het volgens zijn partij nog steeds niet duidelijk is, wie waaraan schuldig is bij de sloopperikelen. Haan wil de zaak, nu er nieuwe ontwikkelingen zijn, op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad hebben. Verder wil hij ook dat de raadscommmissie algemene en economische zaken zich gaat buigen over de affaire omdat het, door de tussenkomst van de rechter, nu niet langer een 'technische aangelegenheid is maar een bestuurlijke'.

Haan zet zijn wens tot het plaatsen op de agenda kracht bij met de mededeling dat als hij niet binnen een week antwoord krijgt van de gemeente, hij de volgende werkdag een verzoek tot interpellatie zal indienen.

U bent hier