h

Snoepreisje bouwbedrijf afgeblazen

15 juli 2001

Snoepreisje bouwbedrijf afgeblazen

Uitnodiging ingetrokken door 'gebrek aan belangstelling'

Door Edwin Cornelisse

Het vastgoedbedrijf HBG heeft drie Schiedamse wethouders en de leden van de raadscommissie voor stadsvernieuwing, volkshuisvesting en milieu uitgenodigd voor een snoepreisje naar de wereldtentoonstelling Expo 2000. Maar vanuit het college en de commissie is er geen animo om van het aanbod gebruik te maken. De projectontwikkelaar heeft het reisje inmiddels afgeblazen.

Ontwikkelaar HBG is verantwoordelijk voor verschillende projecten in Schiedam (Houthaven, Hollandia) en gaat over een tijdje aan de slag met het Land van Belofte en het project aan de Warande/Nieuwe Haven. Het bedrijf had de college- en commissieleden uitgenodigd voor een bezoek per vliegtuig aan de wereldtentoonstelling Expo 2000 om het Nederlandse paviljoen te bezoeken. Dit is gebouwd door HBG en vormt een 'goede staalkaart' van de bouwkundige mogelijkheden waartoe het bedrijf in staat is. "Wij doen dit vaker," zegt een woordvoerdster van het bedrijf. "We nodigen vaak relaties voor wie we gaan bouwen uit, om een kijkje te nemen bij onze projecten. Alleen bij deze projecten kunnen we laten zien welke mogelijkheden wij kunnen bieden. Mensen kunnen ideeën opdoen die wij als bouwer kunnen realiseren."

HBG ziet geen kwaad in het aanbod aan de Schiedamse politici. Volgens de woordvoerdster gebeurt dit vaker en zat er geen luxe franje aan het reisje. "Het is gewoon 's ochtends vroeg de deur uit om een project te bezoeken en 's avonds laat weer thuis," aldus de woordvoerster. Op de vraag of het niet op zijn minst een ongelukkige zet is van een projectontwikkelaar om lokale politici uit te nodigen voor zo'n reisje, antwoordt de woordvoerster ontkennend. "Dat is geen ongelukkige zet, of naïviteit. Het is de manier waarop wij werken. Die projecten zijn het enige concrete wat we onze klanten kunnen laten zien. Het zijn onze toonzalen."

In de Schiedamse politiek is echter irritatie ontstaan door het aanbod van HBG. Enkele leden van de uitgenodigde raadscommissie hebben verontwaardigd gereageerd en de fractie van de SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en heeft de fractievoorzitters van de andere Schiedamse politieke partijen een brief gestuurd waarin de partij haar boosheid ventileert. De SP-fractie meent dat 'een dergelijke uitnodiging ongepast is en dat een integer bestuurder zich niet zou moeten laten fêteren op dergelijke snoepreisjes'. "U begrijpt dat de SP-fractie zich geschoffeerd voelt door het aanbod van HBG," zo schrijft fractievoorzitter Yorick Haan in de brief aan zijn collega's.

De partij zou graag zien dat de fractievoorzitters zich duidelijk uitspreken over hun standpunt in dit soort zaken en wil er later op terug komen. "Graag spreek ik na het zomerreces, op een daarvoor geschikt moment, met u over dit 'vriendelijke' gebaar van HBG Vastgoed bv," schrijft fractievoorzitter Haan.

U bent hier