h

Weglopen helpt niet?

2 augustus 2001

Weglopen helpt niet?

Gisteravond vergaderde de commissie stadsvernieuwing en volkshuisvesting over de plannen voor Parkweg Noord en de Goeman Borgesius. Slopen is het devies van Woonplus en de wethouder, slopen en anders niet. Nadat bewoners hun mening hadden gegeven reageerde de wethouder niet of nauwelijks op de ingebrachte bezwaren en suggesties. Vraagtekens bij de herhuisvesting in de wijk werden niet weggenomen en de wethouder vindt een verhuiskostenvergoeding van 7.450 gulden riant. Gelijk na de reactie van de wethouder was bij de SP het idee verdwenen, dat de plannen nog veranderd en daarmee verbeterd zouden kunnen worden. Vandaar ook dat de vertegenwoordiger van de SP, Yorick Haan, tot de conclusie kwam dat het geen zin had om in de vergadering nog te proberen iets te veranderen. Haan verliet de vergadering, omdat de vergadering alleen bedoeld was om het plan er door te duwen.

Meebeslissen over je eigen toekomst?
Opnieuw werd de indruk gewekt dat bewoners en raadsleden mee kunnen beslissen over de dingen die in Nieuwland te gebeuren staan. Opnieuw liet de wethouder weten dat hij en Woonplus absoluut niet van plan zijn om ook maar een duimbreed te wijken.

Bij herstructurering moet de mens centraal staan
De mensen die gedwongen worden te verhuizen omdat hun huis gesloopt wordt, moeten een zo goed aanbod krijgen dat ze juichend hun huis verlaten. Nu is daar absoluut geen sprake van. Veel bewoners voelen zich overvallen en hebben ontzettend veel vragen waar Woonplus geen antwoord op heeft.

Geen fractie zonder actie
Het vaste devies voor de Schiedamse SP-fractie is "geen fractie zonder actie". Daarmee zeggen we: als we dingen niet met vergaderen voor elkaar kunnen krijgen, dan voeren we actie. In dit geval betekent dit dat de SP op korte termijn plannen zal maken om samen met de mensen in de wijk in actie te komen voor onder andere een betere verhuiskostenregeling.

Reacties
Als u wilt meehelpen aan acties of uw mening wilt geven over de plannen en de reactie van de SP, stuur dan een brief, fax of e-mail aan:

Gemeenteraadsfractie SP
Hoogstraat 19
3111 HB Schiedam

fax (010) 426 49 17

e-mail schiedam@sp.nl

U bent hier