h

Besteding Schiedamse Zalmsnip op de tocht

16 juli 2001

Besteding Schiedamse Zalmsnip op de tocht

Ht proefproces dat het College van Belastingadviseurs aanspant tegen gemeenten die de Zalmsnip niet helemaal uitkeren, kan voor problemen zorgen in Schiedam. Volgens de fractie van de SP zit ook de gemeente Schiedam in de beklaagdenbank, omdat ook zij niet het volledige bedrag van honderd gulden uitkeert maar 75 gulden.

Aanleiding tot het proefproces van het College van Belastingadviseurs is een onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen waaruit blijkt dat tien procent van alle gemeenten niet de volledige honderd gulden direct aan de burgers geeft. De Zalmsnip voor ieder huishouden is bedoeld als extra lastenverlichting.

,,Toen de Zalmsnip destijds werd ingesteld, gaf de minister van Binnenlandse Zaken de gemeenten de ruimte om vijfentwintig procent van het bedrag te benutten voor armoedebestrijding,'' zegt SP-fractievoorzitter Yorick Haan. Volgens de minster zouden er geen problemen ontstaan als een gemeente niet het hele bedrag zou uitkeren, maar nu komt die regeling dus in gevaar.''

De vijfentwintig gulden die de gemeente niet aan Schiedamse huishoudens geeft, wordt gebruikt om schulden van minima in de stad kwijt te schelden. ,,Schiedam speelt een soort Robin Hood. Het geld dat binnenkomt houdt de gemeente niet zelf, maar ze deelt het uit aan de armen,'' aldus Haan.

Het College van Belastingadviseurs wil nu dus via de rechter afdwingen dat iedere gemeente het gehele bedrag overmaakt. Al heeft Haan nog geen idee hoe de afloop zal zijn, toch is hij bang dat de uitkomst negatief zal uitvallen. ,,In dat geval heeft Schiedam een groot probleem. Zoals iedereen weet is dit geen rijke gemeente en de manier waarop de gemeente de vijfentwintig gulden besteedt is een goed initiatief.''

Als de uitspraak van de rechter in het nadeel van de gemeenten uitvalt, kan Schiedam volgens de SP'er het plan niet meer uitvoeren en zit het met een financieel probleem opgezadeld. ,,Het genomen initiatief kan dan alleen nog worden uitgevoerd als de gemeente compensatie krijgt van het Rijk.''

Juist omdat het in de ogen van Haan een goed initiatief is, vindt hij niet dat Schiedam te voorbarig is geweest met het plan. Maar hij wacht de uitkomst van het proefproces met spanning af. ,,Dit proefproces is goed als het is gericht tegen gemeenten die de Zalmsnip in zijn geheel niet uitkeren. Nu worden álle gemeenten die niet het hele bedrag uitkeren aangeklaagd en dat is niet juist.''

Eén van de gemeenten waar de burgers helemaal niets zien van de Zalmsnip is Maarssen. In andere gemeenten wordt juist een hoger bedrag uitgekeerd dan de vastgestelde honderd gulden, zoals in Dirksland, waar ieder huishouden honderdvijftig gulden extra tegemoet kan zien.

U bent hier