h

Roep om zelfonderzoek in Breeuwwerk-affaire

7 augustus 2001

Roep om zelfonderzoek in Breeuwwerk-affaire

Schiedamse politiek: 'Hier past slechts het schaamrood op de kaken'

Door John Bunte
Een onderzoekscommissie, samengesteld uit leden van de Schiedamse gemeenteraad, moet gaan uitzoeken wat er allemaal is misgegaan in de zogeheten Breeuwwerk-affaire en wie dat het meest is aan te rekenen. ,,Want hier past slechts het schaamrood op de kaken,'' aldus Gemeente Belangen Schiedam-raadslid Liesbeth Fluiter.

SP-fractievoorzitter Yorick Haan deed gisteravond in de raadscommissie Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Milieu aan wethouder Anneke Meijer het verzoek om binnen het college aan te dringen op een onderzoek, dat door een soort enquêtecommissie moest worden uitgevoerd. ,,Want dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.'' Hij kreeg onmiddellijk steun van Fluiter ('Laat ons daar maar in zitten, want wij hebben hier geen voorgeschiedenis') en CDA-fractievoorzitter Paul van Mansum.

De oproep volgde op een felle aanvaring tussen Meijer en de bewoners van het appartementencomplex Liverpool aan de Nieuwe Haven, pal naast de scheepstouwfabriek Breeuwwerk. Er bleken nogal wat verschillen in wat Meijer en wat de bewoners als waarheden beschouwden. De wethouder, die pas een paar maanden met de Breeuwwerk-affaire heeft te maken hield het op miscommunicatie; de bewoners namen het woord 'liegen' in de mond.

De geschiedenis in een notendop: aan de Nieuwe Haven zou een luxe complex met veertien appartementen verrijzen. Pal daarnaast bevond zich de touwfabriek. Dat was een probleem, maar de gemeente zag geen mogelijkheden de bouwvergunning te weigeren. De projectontwikkelaar spiegelde de aspirant-kopers voor dat de fabriek tijdig zou verdwijnen. Dat gebeurde echter niet.

Breeuwwerk zei best te willen vertrekken, maar die kosten niet zelf te zullen dragen. De fabriek was er eerder en had niet om een appartementencomplex als buur gevraagd. Ondertussen zitten de bewoners al geruime tijd in een permanente teerstank. Er zijn inmiddels ook tal van gezondheidsklachten opgetreden. Een onderzoek van de milieudienst DCMR/ Rijnmond heeft het verband inmiddels aangetoond. Volgens de dienst zou er, om de geur- en geluidsoverlast afdoende te beperken, zeker een ruimte van vijftig à honderd meter tussen de gebouwen moet zitten. Het is nog geen centimeter.

De eigenaren van de appartementen verlangen nu van de gemeente, die immers de bouwvergunning afgaf, dat zij sluiting van de fabriek bewerkstelligt. Volgens Meijer kan dat niet. ,,Hierop inzetten is een dood spoor,'' zei de wethouder gisteren bij herhaling. Het maximaal bereikbare is volgens haar het opleggen van tal van milieumaatregelen, waarbij op de naleving daarvan heel streng door de DCMR zal worden toegezien. Blijft het bedrijf in gebreke, dan zou wellicht alsnog opgetreden kunnen worden.

Om de overlast te beperken zouden geurfilters moeten worden aangebracht en dient er een dertig meter hoge schoorsteen te worden gebouwd, die dan tien meter boven het appartementencomplex zal uitsteken. Iets waar de bewoners ook niet echt op zitten te wachten. Het zal weer een waardedaling van hun woningen, die ze naar eigen zeggen nu al niet meer aan de straatstenen kwijt kunnen, betekenen. De kosten (enkele tonnen) van de te nemen milieumaatregelen zullen overigens, zoals het er nu naar uitziet, door de gemeente moeten worden gedragen.

Over de financiële afwikkeling van de affaire besloot de raadscommissie gisteren in beslotenheid verder te vergaderen. Mogelijk is daarbij ook bekeken of een verhuizing van de fabriek überhaupt te betalen zou kunnen zijn en of het mogelijk is een schadeclaim bij de projectontwikkelaar neer te leggen. Want die wordt door de Schiedamse politiek nadrukkelijk (mede-)verantwoordelijk voor het Liverpooldebacle gehouden.

Nieuw bouwplan
Overigens sprak de raadscommissie later op de avond nog over een ander bouwplan voor de Nieuwe Haven. Op de hoek daarvan met de Warande wil HBG onder meer een aantal appartementen bouwen. Het past in de plannen die de gemeente met het gebied heeft. Bewoner Tjarco Koedood van de vereniging van eigenaren van het Liverpoolcomplex citeerde gisteravond uit de folder 'wonen tussen stadshart en steigers', waarin het gebied wordt aangeprezen als een herenwijk, die één grote woon- en wandelboulevard zou moeten zijn 'met deinende schepen, een brede kade, volle platanen en monumentale havenappartementen'.

Van de bouw van een dertig meter hoge schoorsteen middenin het gebied wordt niet gerept. ,,Gaat u dat,'' hield Koedood de wethouder voor, ,,die nieuwe bewoners nog meedelen of moeten zij dat net als wij zelf maar ontdekken? Het zal wel het laatste worden. Want dat is de makkelijkste weg. En dat is in Schiedam de hoofdweg.''

U bent hier