h

Ergernis over 'schoolmeester'

4 oktober 2001

Ergernis over 'schoolmeester'

Het ging hard tegen hard gisteren tijdens de hoorzitting tussen wethouder Luub Hafkamp en bezwaarschrift-indiener Everard ter Haar. Hafkamp wilde maximaal een uur voor de bijeenkomst uittrekken en gunde de insprekers elk vijf minuten. "Noemt u dit een zorgvuldige aanpak? Moet het er zo doorheen worden gejast? Als ik mijn verhaal niet mag doen dan ga ik nu weg," aldus Ter Haar, die Hafkamp vergeleek met een schoolmeester. "Dan zal ik wel aan de provincie, die toch over het bestemmingsplan moet besluiten, laten weten wat voor een schijnvertoning hier wordt opgevoerd."

Yorick Haan (SP) meende recht te hebben op het volledige verhaal van Ter Haar. Hafkamp wilde niet zover gaan. "De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering." Uiteindelijk kreeg Ter Haar toch nog een paar minuten extra de tijd.

U bent hier