h
18 januari 2005

RS: Geen Zalmsnip in Schiedam

Radio Schiedam • De Zalmsnip zal dit jaar niet worden uitgekeerd in Schiedam. De PvdA en de SP hadden onlangs aan het college gevraagd of zij het voorbeeld van de gemeente Enschede wilden volgen. Deze gemeente keert de Zalmsnip uit omdat, door een fout van het Rijk, deze mogelijkheid is ontstaan. Het college stelt dat het kabinet de lokale belastingverlichting niet wil compenseren. De gemeente Schiedam kan het zich niet veroorloven om zelf voor de kosten op te moeten draaien, zo laat het college weten.

Lees verder
18 januari 2005

Schiedam: toch geen Zalmsnip

Rotterdams Dagblad • De Zalmsnip wordt dit jaar niet uitgekeerd in Schiedam, als het aan het college van b en w ligt. Door een fout van het rijk, kan de afgeschafte Zalmsnip deze maand nog worden uitgekeerd. Althans, die mening is verschillende gemeenten toegedaan.

Lees verder
14 januari 2005

Geef minima korting op identiteitsbewijs

SP-raadslid Sinne Tolsma heeft het college een brief gestuurd, waarin hij vraagt om mensen met een minimuminkomen een korting te geven op de aanschaf van een identiteitsbewijs.

Lees verder
12 januari 2005

RD: Vragen over Zalmsnip

Rotterdams Dagblad • Twee politieke partijen in Schiedam hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd of de bereidheid bestaat alsnog de Zalmsnip uit te keren, nu is gebleken dat die mogelijkheid door een fout nog tot 1 februari bestaat.

Lees verder
12 januari 2005

RD: Postkantoor onneembare vesting voor gehandicapten

Rotterdams Dagblad • Het postkantoor aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam is tot het voorjaar niet toegankelijk voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Aan de voorkant prijkt al sinds jaar en dag een steile trap en de lift is al zeker vier jaar stuk, zegt Schiedammer Jan Vis. Daarvoor was echter een tussenoplossing bedacht; minder mobiele mensen konden via de dienstingang binnenkomen. Maar nu mag dat vanwege 'veiligheidsredenen' plotseling niet meer.

Lees verder
11 januari 2005

RS: PvdA en SP stellen vragen over Zalmsnip

Radio Schiedam • Gemeenten hebben in 2005 alsnog de kans om de Zalmsnip uit te keren. Het Rijk heeft de afschaffing hiervan niet tijdig weten te melden in het Staatsblad. In april 2004 was door het kabinet nog besloten om de Zalmsnip te schrappen. In Schiedam zijn al schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders door de SP en de PvdA. De SP en de PvdA vragen zich af of Schiedam de gemeente Enschede als voorbeeld gaat nemen. Enschede heeft laten weten de Zalmsnip te zullen betalen en het totale bedrag te claimen via het Gemeentefonds. De PvdA vraagt zich daarnaast af of het college op de hoogte is van de mogelijkheid dat de Zalmsnip alsnog wordt uitgekeerd en of het college bereid is de Vereniging Nederlandse Gemeenten te ondersteunen inzake compensatie bij het Rijk.

Lees verder
10 januari 2005

SP: zalmsnip toch uitkeren

Het Rijk heeft een blunder gemaakt door het besluit om de zalmsnip af te schaffen niet op tijd te publiceren. Reden voor SP-raadslid Yorick Haan om in de pen te klimmen en maar liefst één schriftelijke vraag te stellen…

Lees verder
6 januari 2005

RD: Waterweg in actie voor slachtoffers zeebeving

Rotterdams Dagblad • Ook de gemeente Vlaardingen stelt één euro per inwoner ter beschikking aan de ramp in Azië, ofwel 75.000 euro. Eerder besloten Schiedam en Maassluis tot deze actie over te gaan.

Lees verder
4 januari 2005

RS: ROOD en Plantenboot in actie voor Azië

Radio Schiedam • ROOD, de jongerenafdeling van de Socialistische Partij en de Plantenboot gaan zich inzetten voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Vanaf woensdagmiddag 5 januari starten zij samen een actie om geld in te zamelen voor de getroffenen. De jongerenorganisatie en de ondernemer zullen huis-aan-huis een plantje te koop aanbieden. De volledige opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. De plantjes zullen voor een bedrag van 2,50 euro te koop worden aangeboden. De aftrap van de actie wordt gegeven in de Gorzen, Schiedam-West en de binnenstad.

Lees verder
4 januari 2005

ROOD en Plantenboot zetten zich in voor Azië

Tweede Kerstdag werd de wereld getroffen door een natuurramp, met afschuwelijke gevolgen. Vele tienduizenden dodelijke slachtoffers en miljoenen mensen die alles verloren hebben. Een onvoorstelbaar drama, met onvoorstelbaar veel leed. ROOD, jongeren in de SP, en de Plantenboot willen meer doen dan alleen hun medeleven uitspreken.

Lees verder

Pagina's