h

Actief in het college

27 juni 2007

RS: College presenteert Voorjaarsnota

Radio Schiedam • Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag de Voorjaarsnota gepresenteerd. Het college zegt in te willen zetten op wijkontwikkeling, schoon en heel, veiligheid, de binnenstad, onderwijs, jeugd en sport.

Lees verder
27 juni 2007

AD: Schiedam tegen toename vluchten Rotterdam Airport

AD Rotterdams Dagblad • Met een grote meerderheid heeft Schiedamse gemeenteraad Regeringstoestel op Rotterdam Airport zich uitgesproken tegen het voornemen het aantal vluchten van en naar Rotterdam Airport uit te breiden. Alleen D66 en de VVD hebben geen moeite met dat plan.

Lees verder
25 juni 2007

Regie beheer openbare ruimte terug naar gemeente

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een richtinggevend voorstel voor de omvorming van de ONS Groep. Het college heeft in overleg met de directie en de Raad van Commissarissen van ONS een koers uitgezet om te komen tot een nieuw beleidsplan. Vooruitlopend daarop is al besloten om beleid en strategie van het beheer van de openbare ruimte weer bij de gemeente te positioneren en te versterken. Logo ONSDe uitvoerende taken blijven voorlopig bij ONS. Als de raad het voorstel steunt zal de koers in de komende maanden worden uitgewerkt in een gezamenlijk beleidsplan.

Lees verder
25 juni 2007

RS: Schiedam doet onderzoek naar speelruimtes

Een speeltuin in Schiedam-OostRadio Schiedam • De gemeente Schiedam gaat dit jaar met een uitgebreid onderzoek de ruimtes om te spelen in kaart brengen. In het zogeheten Speelruimteplan wordt de huidige situatie geanalyseerd en worden plannen voor de toekomst gemaakt.

Lees verder
24 juni 2007

RS: College doet voorstel voor omvorming ONS Groep

Radio Schiedam • Het Schiedamse college heeft in overleg met de directie en de Raad van Commissarissen van de ONS Groep een koers ontwikkeld om te komen tot een beleidsplan voor de nabije toekomst.

Lees verder
21 juni 2007

RS: College zet extra geld in voor schonere wijken

Het college van burgemeester en wethouders gaat een extra bedrag van 470.000 euro inzetten om het onderhoud van de openbare buitenruimte op peil te houden en waar nodig op een hoger peil te brengen. Daarvan is 80.000 euro in het bijzonder bedoeld om in de wijken Oost en Groenoord-Zuid het zwerfvuil aan te pakken en meer te doen aan onkruidbestrijding.

Lees verder
14 juni 2007

AD: Weblog: wethouder Haan kraait victorie over Deltaplan

AD Rotterdams Dagblad • Het werd een jaar geleden al aangekondigd, maar vanaf deze week is het Schiedamse college echt begonnen met het bijhouden van een weblog. Burgemeester Wilma Verver heet in haar eerste bijdrage de Schiedammers welkom: "Wij zijn benieuwd of het weblog zal aanspreken en gaan er in elk geval met veel plezier mee aan de slag."

Lees verder
10 juni 2007

SP-voorstel voor proef met snelwegbus

Het idee van snelwegbussen moet snel verder worden uitgewerkt er dient op korte termijn een proef in Zuid-Holland plaats te vinden. Dit zal de SP dinsdag voorstellen in de Tweede Kamer. Door bussen over de snelwegen te laten Emile Roemerrijden en aansluitingen op het overige openbaar vervoer en de fiets te creëren kan de filedruk fors afnemen. Volgens onderzoek kan het autogebruik in de spits met een kwart worden teruggedrongen, waardoor een fors aantal files in de regio zal verdwijnen.

Lees verder
31 mei 2007

AD: Kamer wil snelwegbussen

AD • Mark van der Werf • De Randstad moet zo snel mogelijk ’snelwegbussen’ krijgen die elke drie minuten langskomen en stoppen bij bedrijventerreinen. Nieuwe rijstroken hoeven daarvoor niet aangelegd te worden, wel moeten er langs de snelweg extra haltes komen. De Tweede Kamer omarmt dit plan dat de Schiedamse SP-wethouder Haan eerder dit jaar lanceerde.

Lees verder
30 mei 2007

AD: Schiedam wil meer tijd voor reactie

AD Rotterdams Dagblad • Schiedam vraagt minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) de voorgestelde Vertrekhal Zestienhovenwijzigingen bij Rotterdam Airport voorlopig niet door te voeren. De gemeenteraad heeft meer tijd nodig om de uitbreiding van de geluidszone en het aantal nachtelijke regeringsvluchten te bestuderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier