h

SP-voorstel voor proef met snelwegbus

10 juni 2007

SP-voorstel voor proef met snelwegbus

Het idee van snelwegbussen moet snel verder worden uitgewerkt er dient op korte termijn een proef in Zuid-Holland plaats te vinden. Dit zal de SP dinsdag voorstellen in de Tweede Kamer. Door bussen over de snelwegen te laten Emile Roemerrijden en aansluitingen op het overige openbaar vervoer en de fiets te creëren kan de filedruk fors afnemen. Volgens onderzoek kan het autogebruik in de spits met een kwart worden teruggedrongen, waardoor een fors aantal files in de regio zal verdwijnen.

De gemeente Schiedam stelde het Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid op, om aan te tonen dat de files opgelost kunnen worden en dat forse investeringen in onder meer de A4 door het Midden Delfland overbodig is. SP-Kamerlid Emile Roemer: “Nieuwe wegen lossen de files niet op, leiden tot veel overlast en kosten miljarden door alle inpassingsmaatregelen. Het plan van Schiedam toont aan dat kas en milieu gespaard kunnen worden, door in te zetten op een uitgekiende mix van versterking van openbaar vervoer, goed mobiliteitsmanagement en beprijzing.”

Roemer zal dinsdag tijdens een Kamerdebat over de aanleg van extra wegen voorstellen om minimaal een proef te doen met de Schiedamse ideeën. “Steun van de minister is hierbij nodig, omdat er aan de rijkswegen bushaltes moeten komen. Maar als de minister het Schiedamse Deltaplan goed bekijkt, kan hij niet anders dan concluderen dat dit verstandige investeringen zijn. Het wordt hoog tijd dat we stoppen met denken dat steeds maar meer asfalt de files oplossen.”

U bent hier