h

AD: Schiedam wil meer tijd voor reactie

30 mei 2007

AD: Schiedam wil meer tijd voor reactie

AD Rotterdams Dagblad • Schiedam vraagt minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) de voorgestelde Vertrekhal Zestienhovenwijzigingen bij Rotterdam Airport voorlopig niet door te voeren. De gemeenteraad heeft meer tijd nodig om de uitbreiding van de geluidszone en het aantal nachtelijke regeringsvluchten te bestuderen.

De deadline van 1 juni blijkt veel te krap, want het ministerie gaf gisteren pas tekst en uitleg aan de Schiedamse gemeenteraad over de plannen. Zo wordt de geluidscontour van het vliegveld groter. Nu raakt de grens van deze zone Schiedam nog net niet, straks eindigt deze lijn net over het spoor tussen Rotterdam en Delft. Twintig huizen aan de Polderwetering liggen dan binnen de herriegrens, lichtte wethouder Haan toe.

De aanwezige raadleden reageerden voornamelijk erg tam op de toelichting van het ministerie. Alleen John Witjes van GroenLinks wist wat verbaal tegenwicht te bieden aan de grote hoeveelheid cijfers die voorbijkwam.

"Alle landende vliegtuigen vliegen laag over Schiedam. Ik woon zelf onder de aanvliegroute en heb dat de laatste dagen in de gaten gehouden. Nachtvluchten zijn vooral de landende vluchten. Dus mag ik dan concluderen dat Schiedam het meeste last heeft van nachtvluchten?"

Verkeer en Waterstaat bevestigde dat, maar wees erop dat Berkel en Roderijs de startzone heeft. "En het starten maakt over het algemeen meer lawaai dan landen."

Maar dat neemt niet weg dat landen – ook 's nachts – vaker gebeurt. Witjes rekende tussen de regels door uit dat Rotterdam Airport het aantal vluchten met 3200 zal uitbreiden. Vorig jaar hebben er in totaal 22.000 vluchten plaatsgevonden. Het huidige voorstel zegt dat 24.000 gewone en 1300 regeringsvluchten zullen komen.

De woordvoerder van het ministerie beaamde dat schoorvoetend, maar voegde er zeer cryptisch aan toe dat de 'geluidsruimte' hetzelfde blijft als in 2001. Ofwel, de Rotterdamse luchthaven heeft door foutjes in de berekeningen van de geluidcontour haar mogelijkheden niet voldoende kunnen benutten. En heeft nog altijd recht op 27.000 vluchten per jaar.

Een nachtvlucht telt als tien dagvluchten, dat wel. Maar de regels voor het nachtregime op de luchthaven bevatten ook veel zaken die op plotselinge gebeurtenissen slaan. Behalve de veelbesproken regeringsvluchten mogen ook zakelijke vluchten met maximaal 19 personen landen, evenals vertraagde vluchten, politie-, kustwacht-, medische vluchten en de traumahelikopter. Pas achteraf is te zeggen of dat veel slapeloze nachten veroorzaakt.

Wel kondigde Verkeer en Waterstaat aan dat er een 'belevingsonderzoek' zal komen. De direct omwonenden van Rotterdam Airport zullen worden ondervraagd over hun beleving van geluidsoverlast, zowel overdag als 's nachts.

U bent hier