h

RS: College doet voorstel voor omvorming ONS Groep

24 juni 2007

RS: College doet voorstel voor omvorming ONS Groep

Radio Schiedam • Het Schiedamse college heeft in overleg met de directie en de Raad van Commissarissen van de ONS Groep een koers ontwikkeld om te komen tot een beleidsplan voor de nabije toekomst.

Het college heeft de gemeenteraad inmiddels voorgesteld om in te stemmen met deze koerswijziging. Door de verkoop van de energieactiviteiten aan Eneco en de kabelactiviteiten aan CAIW is een omvangrijk deel van de ONS verdwenen. De ONS Groep moet zich hierdoor heroriënteren op haar eigen toekomst.

Vooruitlopend op het beleidsplan is al besloten dat beleid en strategie van het beheer van de openbare ruimte bij de gemeente wordt gepositioneerd en versterkt en uitvoerende taken bij ONS blijven. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college zal deze koers in de komende maanden verder worden uitgewerkt in het gezamenlijke beleidsplan.

U bent hier